Livlig nordisk debat om USA og Norden

04.04.17 | Nyhed
Temasession 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
I den urolige tid, som vi lever i nu, er det ekstra vigtigt at sætte fokus på de nordiske værdier. Det var budskabet i flere af indlæggene, da Nordisk Råd debatterede USA og Norden på sin temasession i Stockholm den 4. april.

Overskriften for debatten var Norden og USA – nye forudsætninger og handlede om, hvordan udviklingen i USA efter præsidentskiftet påvirker Norden og det nordiske samarbejde. Mange talere understregede vigtigheden af mere nordisk samarbejde. Budskabet var, at den nordiske stemme har større gennemslagskraft, når vi taler sammen.

Al erfaring viser, at når de nordiske lande har udtalt sig i fællesskab på internationale møder, har vi fået stor og ofte vigtig indflydelse. Når vi i Norden taler i internationale sammenhænge, bliver der lyttet, sagde Islands Sigurður Ingi Jóhannsson fra Midtergruppen.

Tuomioja fremhævede fredsarbejde

Flere parlamentarikere fremhævede nordiske værdier – såsom ligestilling, menneskerettigheder, indsatsen for klima og fred, tolerance og åbenhed – og mente, at der nu bør lægges endnu større vægt på disse.

Vi bliver ikke rige ved at bygge mure og vende os indad – vi bliver rige ved at bygge broer og samarbejde med hinanden.

Erkki Tuomioja fra Den Socialdemokratiske Gruppe advarede om, at vi lever i en tid præget af krigerisk retorik og militær oprustning.

– Derfor er det vigtigt, at vi også satser på de områder, hvor Norden har gode muligheder for at bidrage med nedtrapning, stabilitet og fred. Det gælder krisehåndtering, fredsmægling, bistand, miljøpolitik, klimaforandringer, ligestilling, menneskerettigheder med mere, sagde Tuomioja.

”Værn om frihandelen"

Hans Wallmark fra Den Konservative Gruppe fremhævede blandt andet frihandel som noget, der var vigtigt at værne om.

– Vi bliver ikke rige ved at bygge mure og vende os indad – vi bliver rige ved at bygge broer og samarbejde med hinanden, sagde Wallmark.

Jonas Sjöstedt fra Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe fremhævede ligesom Tuomioja fredsarbejdet og foreslog, at de nordiske lande går forrest og afskaffer våbeneksporten til diktaturer, krigsførende lande og lande, som overtræder menneskerettighederne.

– Vi foreslår en atomvåbenfri zone i Norden og Arktis. Vi foreslår en fælles nordisk styrke til FN’s fredsbevarende operationer, sagde Sjöstedt.

Mange debattører var enige om, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at have gode relationer til USA og den nye administration, selv under Donald Trump. En af dem var Juho Eerola fra Nordisk Frihed.

– Set fra et nordisk perspektiv er det vigtigt, at vi opretholder gode og nære relationer til USA, sagde Eerola, som også efterlyste mere kontakt mellem Nordisk Råd og kongressen i USA.

En stor del af debatten handlede om sikkerhedspolitik og om NATOs rolle, mens Trump er ved magten.

Ministre til stede

I debatten deltog også tre af de nordiske samarbejdsministre. Sveriges Margot Wallström, som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er udenrigsminister, åbnede debatten. Hun fremhævede blandt andet klimaet og sagde, at Norden nu bør tage kontakt direkte til de amerikanske delstater.

– En ambitiøs miljø- og klimapolitik er en forudsætning for, at man kan skabe en bæredygtig økonomisk udvikling. USA risikerer at sakke bagud, hvis de følger den linje, som præsident Trump nu har signaleret. Derfor skal vi udvikle nye strategiske partnerskaber med delstater, der tænker som os, og vise, at Norden er med til at skabe vækst i USA, sagde Wallström.

Norges minister for nordisk samarbejde, Frank Bakke-Jensen, udtalte, at USA er Norges vigtigste allierede, og at Norge er afhængigt af at have en god relation til USA, uanset hvem der er præsident.

– Vores gode relation til USA forhindrer os ikke i at sige fra, når vi er uenige. Snarere tværtimod.

Bakke-Jensen sagde også, at Norges NATO-medlemskab har bidraget til forudsigelighed i de nordiske egne og skabt et grundlag for et bredere samarbejde, også med Rusland.