Håndbog skal stoppe sexchikane inden for retsvæsenet

14.03.22 | Nyhed
#Meetoo
Photographer
Charles Deluvio / Unsplash
Under #metoo-bevægelsen blev det klart, at sexchikane forekommer i alle dele af samfundet og også inden for retsvæsenet i de nordiske lande. Nu har de nordiske justitsministre udarbejdet en håndbog mod sexchikane til domstolene i de nordiske lande.

Norden, verdens mest ligestillede region, er blevet rystet af #metoo-bevægelsen. Beretningerne har synliggjort et stort behov for at forebygge diskrimination og sexchikane inden for alle områder af arbejdslivet og også inden for retsvæsenet. Derfor har de nordiske justitsministre besluttet at udarbejde en nordisk #metoo-håndbog, som skal bruges ved indgriben over for og forebyggelse af sexchikane inden for retsvæsenet.

– Jeg mener, at hverdagssexismen er et af retsvæsenets største problemer. I mit job hører jeg dagligt usaglige sexistiske og racistiske jokes, og nogle gange endda om de borgere, der er i berøring med retsvæsenet. Der kan for eksempel blive talt nedladende om personer, som har været udsat for seksualforbrydelser, og det kan blive fremstillet som om, at de "selv har været ude om det" på grund af deres adfærd. Vidnesbyrd fra #metoo-bevægelsen, som refereres i håndbogen.

Der kan for eksempel blive talt nedladende om personer, som har været udsat for seksualforbrydelser, og det kan blive fremstillet som om, at de "selv har været ude om det" på grund af deres adfærd.

Vidnesbyrd fra #metoo-bevægelsen, som refereres i håndbogen.

Det kan få negative konsekvenser for offentlighedens tillid til retsvæsenet, hvis sexchikane og diskrimination ikke tages alvorligt i retsvæsenets egne organisationer. Håndbogen skal bruges som et værktøj, der giver konkrete retningslinjer og tiltagsmodeller for en række forskellige former for chikane, og den henvender til alle faggrupper inden for retsvæsenet. Generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki, understreger vigtigheden af, at alle følger loven.

– Håndbogen henvender sig til retsvæsenet. Det er helt afgørende, at dem, der opretholder loven, også selv følger den. Men håndbogen kan faktisk bruges på alle arbejdspladser, siger Paula Lehtomäki.

Fokus på krænkerne og opfordring til hverdagsengagement

Håndbogen fokuserer især på områder af forandringsarbejdet, hvor der typisk mangler konkrete beskrivelser, eksempelvis hvordan krænkere kan agere, eller hvordan man kan forstå subjektivitet ved kønsbaseret chikane. Målet med håndbogen er en kvalitativ og vidtgående forandring, som skal standse chikane og diskrimination.

– Vi har prøvet at fremhæve nogle konkrete hverdagstips og fremgangsmåder med henblik på at forebygge og gribe ind i jargoner eller situationer, hvor sexchikane forekommer eller kan udvikles, fordi det typisk er de værktøjer, som vi har oplevet som en mangel på området, siger Malin Gustavsson, ekspert i ligestilling og mangfoldighed hos Ekvalita.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet håndbogen i samarbejde med Malin Gustavsson og Maria Normann fra Ekvalita. Ekvalita arbejder med ligestillings- og ligebehandlingsspørgsmål og har en lang erfaring i arbejdet med sexchikane i blandt andet ministerier, på universiteter, i virksomheder og i foreninger.

 

Vi har prøvet at fremhæve nogle konkrete hverdagstips og fremgangsmåder med henblik på at forebygge og gribe ind i jargoner eller situationer, hvor sexchikane forekommer.

Malin Gustavsson

Join us for the launch of the Handbook on Combating Sexual Harassment in the Judiciary - Practical tips and methods for a safer workplace. A broad panel of stakeholders within the judiciary will reflect on what has changed after #metoo and what is still needed for a fundamental change in the judicial system.