Håndbok skal stanse seksuell trakassering i rettsvesenet

14.03.22 | Nyhet
#Meetoo
Photographer
Charles Deluvio / Unsplash
Under #metoo-bevegelsen ble det konstatert at seksuell trakassering forekommer i alle deler av samfunnet og også i de nordiske landenes rettsvesen. Nå har de nordiske justisministrene utarbeidet en håndbok mot seksuell trakassering for domstolene i de nordiske landene.

Norden, verdens mest likestilte region, har blitt rystet av #metoo-bevegelsen. Vitnesbyrdene har synliggjort store behov for å forebygge diskriminering og seksuell trakassering i alle områder av arbeidslivet, og også i rettsvesenet. Derfor vedtok de nordiske justisministrene å utarbeide en nordisk #metoo-håndbok som skal brukes til å gripe inn og forebygge trakassering i rettsvesenet

– Hverdagssexismen er etter min mening et av juristyrkets største problemer. I jobben min hører jeg daglig usaklige sexistiske og rasistiske spøker, iblant også om kundene. Iblant snakker man nedlatende om personer som har blitt utsatt for seksuallovbrudd, og framstiller det som at de “ba om det” gjennom måten de handlet på. Vitnesbyrd fra #metoo-bevegelsen som refereres i håndboka.

Iblant snakker man nedlatende om personer som har blitt utsatt for seksuallovbrudd, og framstiller det som at de “ba om det” gjennom måten de handlet på.

Vitnesbyrd fra #metoo-bevegelsen som refereres i håndboka.

Allmennhetens tiltro til rettsvesenet kan skades hvis det ikke tar seksuell trakassering og diskriminering i sine egne organisasjoner på alvor. Håndboka skal brukes som et verktøy, den gir konkrete retningslinjer og tiltaksmodeller for et bredt spekter av trakasseringsformer og retter seg mot samtlige yrkesgrupper innenfor rettsvesenet. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki understreker betydningen av at loven følges av alle.

– Håndboka retter seg mot rettsvesenet. Det er av sentral betydning at de som skal opprettholde loven, også følger den selv. Men håndboka kan faktisk brukes på alle arbeidsplasser, sier Paula Lehtomäki.

Fokuserer på gjerningspersonene og oppfordrer til hverdagsengasjement

Håndboka fokuserer spesielt på deler i forandringsarbeidet som gjerne mangler konkrete beskrivelser, som hvordan de som trakasserer, kan handle, eller hvordan en kan forstå subjektivitet ved kjønnsbasert trakassering. Målet for håndboka er en kvalitativ og vidtrekkende forandring som skal stoppe trakassering og diskriminering.

– Vi har prøvd å framheve konkrete hverdagstips og framgangsmåter for å forebygge og gripe inn i sjargonger eller situasjoner der seksuell trakassering forekommer eller kan utvikle seg, ettersom det ofte er de verktøyene vi har opplevd at mangler på feltet, sier Malin Gustavsson, ekspert på likestilling og mangfoldsspørsmål ved Ekvalita.

Nordisk ministerråd har samarbeidet med Malin Gustavsson og Maria Normann fra Ekvalita i arbeidet med håndboka. Ekvalita arbeider med likestillings- og likebehandlingsspørsmål og har lang erfaring med å jobbe med seksuell trakassering i alt fra departementer og universiteter til bedrifter og foreninger.

 

Vi har prøvd å framheve konkrete hverdagstips og framgangsmåter for å forebygge og gripe inn i sjargonger eller situasjoner der seksuell trakassering forekommer.

Malin Gustavsson

Join us for the launch of the Handbook on Combating Sexual Harassment in the Judiciary - Practical tips and methods for a safer workplace. A broad panel of stakeholders within the judiciary will reflect on what has changed after #metoo and what is still needed for a fundamental change in the judicial system.