Käsikirja kitkee seksuaalista häirintää tuomioistuinlaitoksessa

14.03.22 | Uutinen
#Meetoo
Photographer
Charles Deluvio / Unsplash
#Metoo-keskustelussa on todettu, että seksuaalista häirintää ilmenee koko yhteiskunnassa, myös oikeuslaitoksessa. Pohjoismaiden oikeusministerit ovat nyt teettäneet käsikirjan, jolla pyritään ehkäisemään Pohjoismaiden tuomioistuimissa esiintyvää seksuaalista häirintää.

#Metoo-liike on ravistellut maailman tasa-arvoisimpiin alueisiin kuuluvaa Pohjolaa. Todistajanlausunnot ovat havainnollistaneet sitä, että syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn on suuri tarve työelämän kaikilla osa-alueilla – myös oikeuslaitoksessa. Tämän vuoksi Pohjoismaiden oikeusministerit päättivät teettää pohjoismaisen #metoo-käsikirjan, jolla pyritään puuttumaan tuomioistuimissa tapahtuvaan häirintään ja ehkäisemään sitä.

– Arkipäivän seksismi on mielestäni yksi juristin ammatin räikeimmistä epäkohdista. Kuulen työssäni lähes päivittäin epäasiallisia, seksistisiä ja rasistisia vitsejä, joskus jopa asiakkaista. Seksuaalirikosten uhreista saatetaan puhua hyvin alentavasti ja antaa ymmärtää heidän ”kerjänneen sitä” käytöksellään. Käsikirjassa siteerattu #metoo-todistajanlausunto.

Seksuaalirikosten uhreista saatetaan puhua hyvin alentavasti ja antaa ymmärtää heidän ”kerjänneen sitä” käytöksellään.

Käsikirjassa siteerattu #metoo-todistajanlausunto.

Yleinen luottamus oikeuslaitokseen voi kärsiä, jos häirintää ja syrjintää ei oteta vakavasti sen omissa organisaatioissa. Käsikirjaa onkin tarkoitus käyttää työkaluna, joka tarjoaa käytännön ohjeistuksia ja toimintamalleja hyvin monenlaisiin syrjinnän muotoihin ja joka on suunnattu oikeuslaitoksen kaikille ammattiryhmille. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki korostaa, että kaikkien on noudatettava lakia.

– Käsikirja on suunnattu tuomioistuinlaitokselle. On aivan keskeistä, että lakia valvovat toimijat noudattavat itse lakia. Käsikirjaa voi kuitenkin hyödyntää kaikilla työpaikoilla, Lehtomäki sanoo.

Keskittyy tekijöihin ja kannustaa puuttumiseen arjessa

Käsikirja keskittyy erityisesti muutostyön niihin osatekijöihin, joista ei yleensä ole konkreettisia kuvauksia. Tällaisia ovat muun muassa sukupuoleen perustuvan häirinnän subjektiivinen määrittely ja häiritsijälle tyypilliset toimintatavat. Käsikirja tähtää laadulliseen ja laaja-alaiseen muutokseen, joka voi pysäyttää häirinnän ja syrjinnän.

– Olemme pyrkineet esittelemään käytännön vinkkejä ja toimintatapoja ja edistämään siten puuttumista puhetapoihin tai tilanteisiin, joissa seksuaalista häirintää esiintyy tai jotka saattavat kehittyä häirinnäksi. Juuri tällaisia työkaluja kentällä on havaintojemme mukaan kaivattu, sanoo Ekvalita-ajatushautomon tasa-arvo- ja monimuotoisuusasiantuntija Malin Gustavsson.

Käsikirja on syntynyt Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä Ekvalitan Malin Gustavssonin ja Maria Normannin yhteistyönä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin keskittyvällä Ekvalitalla on pitkä kokemus seksuaalisen häirinnän ehkäisystä esimerkiksi ministeriöissä, yliopistoissa, yrityksissä ja yhdistyksissä.

 

Olemme pyrkineet esittelemään käytännön vinkkejä ja toimintatapoja ja edistämään siten puuttumista puhetapoihin tai tilanteisiin, joissa seksuaalista häirintää esiintyy.

Malin Gustavsson

Join us for the launch of the Handbook on Combating Sexual Harassment in the Judiciary - Practical tips and methods for a safer workplace. A broad panel of stakeholders within the judiciary will reflect on what has changed after #metoo and what is still needed for a fundamental change in the judicial system.