Handbok ska stoppa sexuella trakasserier inom rättsväsendet

14.03.22 | Nyhet
#Meetoo
Photographer
Charles Deluvio / Unsplash
Under #metoo-rörelsen konstaterades det att sexuella trakasserier förekommer i alla delar av samhället och även inom de nordiska ländernas rättsväsenden. Nu har de nordiska justitieministrarna tagit fram en handbok mot sexuella trakasserier för de nordiska ländernas domstolar.

Norden, världens mest jämställda region, har skakats av #metoo-rörelsen. Vittnesmålen har synliggjort stora behov av att förbygga diskriminering och sexuella trakasserier inom alla områden av arbetslivet, och även inom rättsväsendet. Därför beslutade de nordiska justitieministrarna att ta fram en nordisk #metoo-handbok som ska användas för att ingripa och förbygga trakasserier inom domstolsväsendet.

- Vardagssexismen är enligt mig ett av juristyrkets största problem. I mitt jobb hör jag dagligen osakliga sexistiska och rasistiska skämt, ibland även om kunderna. Ibland pratar man nedlåtande om personer som varit utsatta for sexualbrott och framställer det som att de ”bett om det” genom sitt handlande. Vittnesmål från #metoo-rörelsen som refereras i handboken.

Ibland pratar man nedlåtande om personer som varit utsatta for sexualbrott och framställer det som att de ”bett om det” genom sitt handlande.

Vittnesmål från #metoo-rörelsen som refereras i handboken.

Allmänhetens tilltro till rättsväsendet kan skadas om de inte tar sexuella trakasserier och diskriminering i sina egna organisationer på allvar. Handboken ska användas som ett verktyg, den ger konkreta riktlinjer och åtgärdsmodeller för bred variation av trakasserier och riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom domstolsväsendet. Generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet Paula Lehtomäki betonar vikten av att lagen följs av alla.

- Handboken riktar sig till domstolsväsendet. Det är av central betydelse att de som ska upprätthålla lagen också själva följer den. Men handboken kan faktiskt användas på alla arbetsplatser, säger Paula Lehtomäki.

Sätter fokus på förövarna och uppmanar till vardagsengagemang

Handboken lägger ett särskilt fokus på delar i förändringsarbetet som brukar sakna konkreta beskrivningar, såsom hur de som trakasserar kan agera eller hur en kan förstå subjektivitet vid könsbaserade trakasserier. Målet för handboken är en kvalitativ och långgående förändring som ska stoppa trakasserier och diskriminering.

- Vi har försökt lyfta fram konkreta vardagstips och tillvägagångssätt för att förebygga och ingripa i jargonger eller situationer där sexuella trakasserier förekommer eller kan utvecklas eftersom det är ofta de verktygen som vi upplevt att saknats på fältet, säger Malin Gustavsson, expert i jämställdhet och mångfaldsfrågor vid Ekvalita.

Nordiska ministerrådet har samarbetat med Malin Gustavsson och Maria Normann från Ekvalita för att ta fram handboken. Ekvalita arbetar med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och har lång erfarenhet av att arbeta med sexuella trakasserier vid allt från ministerier och universitet till företag och föreningar.

 

Vi har försökt lyfta fram konkreta vardagstips och tillvägagångssätt för att förebygga och ingripa i jargonger eller situationer där sexuella trakasserier förekommer

Malin Gustavsson

Join us for the launch of the Handbook on Combating Sexual Harassment in the Judiciary - Practical tips and methods for a safer workplace. A broad panel of stakeholders within the judiciary will reflect on what has changed after #metoo and what is still needed for a fundamental change in the judicial system.