LGBTI-civilsamfundets bud på løsninger

04.03.21 | Nyhed
LGBTI debat
Fotograf
Camilla Lohmann
- Jeg tror, mange tænker, at vi er i mål her i Norden. At kampen for LGBTI rettigheder så og sige er ovre, og at LGBTI-personer kan leve både trygt, åbent og ligestillet. Nogle gange mærker jeg selv den følelse som under Pride med glitter i ansigtet og en tåre i øjenkrogen over, at der er mennesker, der fejrer en mangfoldig kærlighed. Sådan indleder skribenten af et nyt Think Piece lavet på baggrund af otte nordiske LGBTI-debatter som viser, at der fortsat er udfordringer, men også løsninger.

- Dem af os, som er queer, vokser op som minoriteter i egen familie, på skolen og i samfundet. Derfor er det så vigtigt at finde netværk, støtte og fællesskab med andre, som er som dig selv. Det hjælper på følelsen af at være udenfor og anderledes, sagde Inge Alexander Gjestvang, leder av Foreningen FRI, under LGBTI debatten i Nuuk. Debatten var en af otte debatter med fokus på LGBTI-udfordringer. Aktørerne i debatterne var LGBTI personer selv, interesseorganisationer, unge, myndigheder, eksperter og politikere. Hovedpointer fra debatterne er blevet bearbejdet af den norske journalist Gisle August Gjevestad Agledahl. Han har samlet pointerne i Think Piece: Syv udfordringer for LGBTI sagen – og hvordan det nordiske samarbejde kan løse dem, hvori han giver sin analyse af debatterne og aktørernes bud på løsninger.   

Flere gange i debatserien har det været et udtalt ønske om et mere omfattende Nordisk samarbejde på tværs af små og store organisationer og foreninger i Norden

Gisle August Gjevestad Agledahl

Ønske om et mere Nordisk samarbejde 

I 2020 indledte de nordiske ligestillingsministre et formelt politisk samarbejde for at styrke beskyttelsen af og forbedre livet for LGBTI-personer i hele regionen. Som et led i arbejdet arrangerede Nordisk Ministerråd en debat-turné med henblik på at indsamle synspunkter fra aktører på området. Formålet var at samle deres erfaringer og viden på et nordisk niveau og inddrage det i Ministerrådets videre samarbejde. Undervejs i debatserien blev forskellige temaer taget op for at belyse de udfordringer, som LGBTI-personer møder i hverdagen. Fx retten til at leve et værdigt, trygt og åbent liv, hverdagen i skolen og på arbejdspladsen, anerkendelse og rettigheder i familien samt oplevelsen af sundhedsvæsenet. Et andet og stort problem i vores samfund er vold og diskriminering af LGBTI-personer. Dette blev belyst med et særligt fokus på de udfordringer, som er knyttet til minoritetsidentiteter. Debatserien har også haft fokus på netværk, internationalt fællesskab samt medie- og filmkultur.   

- Flere gange i debatserien har det været et udtalt ønske om et mere omfattende Nordisk samarbejde på tværs af små og store organisationer og foreninger i Norden, lyder det fra journalist Gisle August Gjevestad Agledahl. 

I samarbejde med civilsamfundet 

Debat-turneen blev afholdt i samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, der stillede deres platforme til rådighed for debatterne, byggede bro til relevante aktører, skabte synlighed og deltog selv i debatterne. Debatterne fandt sted i Åland Pride, Helsinki Pride, Umepride, Tórshavn, Reykjavík, Nuuk, Mix Copenhagen og Arctic Pride, Tromsø. 

 

Fyrre års fokus på ligestilling 

De nordiske lande har i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund. Nordisk Ministerråd bruger termen LGBTI, som står for lesbian, gay, bisexual, trans og intersex.