Livlig nordisk debatt om USA og Norden

04.04.17 | Nyhet
Temasession 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Det er ekstra viktig å framheve nordiske verdier i den urolige tida vi lever i nå. Det var budskapet i flere innlegg da Nordisk råd debatterte USA og Norden på sin temasesjon i Stockholm 4. april.

Debatten hadde som overskrift Norden og USA – nye forutsetninger og handlet om hvordan utviklingen i USA etter presidentskiftet påvirker Norden og det nordiske samarbeidet. Mange talere understreket betydningen av mer nordisk samarbeid. Samlet veier den nordiske stemmen tyngre, var budskapet.

All erfaring viser at når de nordiske landene har snakket sammen på internasjonale møter, så har de kunnet få stor og ofte betydelig innflytelse. Når vi i Norden snakker i internasjonale fora, så lytter de andre, sa Islands Sigurður Ingi Jóhannsson fra Midtengruppen.

Tuomioja framhevet fredsarbeid

Flere parlamentarikere framhevet nordiske verdier som likestilling, menneskerettigheter, arbeid med klimaspørsmål og fred, toleranse og åpenhet, og mente at de bør vektlegges enda sterkere nå.

Vi blir ikke rike ved å bygge murer og vende oss innover, vi blir rike av å bygge bruer og samarbeide med hverandre.

Erkki Tuomioja fra Den sosialdemokratiske gruppen advarte mot at vi lever i en tid med krigersk retorikk og militær opprustning.

– Derfor er det viktig å også satse på områdene der Norden har gode muligheter for å bidra til avspenning, stabilitet og fred. Det gjelder krisehåndtering, fredsmekling, bistand, miljøpolitikk, klimaendringer, likestilling, menneskerettigheter med mere, sa Tuomioja.

“Vern frihandelen”

Hans Wallmark fra Den konservative gruppen framhevet blant annet frihandel som en viktig sak å verne om.

– Vi blir ikke rike ved å bygge murer og vende oss innover, vi blir rike av å bygge bruer og samarbeide med hverandre, sa Wallmark.

Jonas Sjöstedt fra Den venstresosialistiske grønne gruppen framhevet i likhet med Tuomioja fredsarbeidet, og foreslo at de nordiske landene går foran og avskaffer våpeneksporten til diktaturer, krigførende land og land som begår brudd mot menneskerettighetene.

– Vi foreslår en atomvåpenfri sone i Norden og Arktis. Vi foreslår en felles nordisk styrke for FNs fredsbevarende operasjoner, sa Sjöstedt.

Flere debattanter var enige om at det er viktig å ha gode relasjoner til USA og den nye administrasjonen framover, også under president Donald Trump. Juho Eerola fra Nordisk frihet var en av dem.

– Fra nordisk synsvinkel er det viktig å opprettholde gode og nære relasjoner med USA, sa Eerola, som også etterlyste mer kontakt mellom Nordisk råd og kongressen i USA.

En stor del av debatten handlet om sikkerhetspolitikk og om Natos rolle med Trump ved makten.

Ministre deltok

I debatten deltok også tre nordiske samarbeidsministre. Sveriges Margot Wallström, som i tillegg til å være samarbeidsminister også er utenriksminister, innledet debatten. Hun framhevet blant annet klimaspørsmålet, og sa at Norden nå burde etablere kontakter direkte med de amerikanske delstatene.

– Å drive en ambisiøs miljø- og klimapolitikk er en forutsetning for å skape en bærekraftig økonomisk utvikling. USA risikerer å bli hengende etter hvis de følger den linjen president Trump nå har signalisert. Derfor må vi utvikle nye strategiske partnerskap med likesinnede stater og vise hvordan Norden bidrar til å skape vekst i USA, sa Wallström.

Norges nordiske samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen sa at USA er Norges viktigste allierte. og at Norge er avhengig av en god relasjon med USA uansett hvem som er president.

– Vår gode relasjon til USA hindrer oss ikke i å si ifra når vi er uenige. Snarere tvert imot.

Bakke-Jensen sa også at Norges NATO-medlemskap har bidratt til forutsigbarhet i nord og skapt grunnlag for et bredere samarbeid også med Russland.