Norden og Baltikum som det foretrukne testområde for 5G

31.10.18 | Nyhed
Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Med en fælles handlingsplan ønsker de nordiske og baltiske lande at arbejde tæt sammen om udrulning af 5G-netværk i regionen samt understøtte udvikling og anvendelse af nye teknologier baseret på 5G. På Nordisk Råds session præsenteredes en nordisk-baltisk handlingsplan for 5G for de nordiske statsministre med konkrete indsatser og mål for samarbejdet frem til 2020.

Handlingsplanen følger op på statsministrenes erklæring fra deres seneste møde i den svenske by Örnsköldsvik den 23. maj. Her var beskeden klar og ambitiøs: De nordiske lande skal være med helt fremme i udviklingen og anvendelsen af 5G og være verdens førende 5G-region. 

- De nordiske lande har muligheden for at være længst fremme, når næste generations mobilteknologi rulles ud, siger Sveriges statsminister Stefan Löfven.

De nordiske lande har muligheden for at være længst fremme, når næste generations mobilteknologi rulles ud

Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Handlingsplanen indeholder først og fremmest indsatser, der skal sikre regional koordinering af frekvenser og spektrum til testning og brug af 5G-teknologier på tværs af grænser. Dette arbejde kommer til at ske i tæt dialog mellem myndigheder, teleoperatører og erhvervslivet. I 2019 og 2020 vil der blive afholdt møder med eksperter og repræsentanter fra teleoperatører og andre erhvervsaktører. Dette arbejde vil også blive afstemt med det europæiske 5G-samarbejde.   

Vi skal trække på vores styrkepositioner

Den offensive indsats sætter konkrete mål for at understøtte et regionalt samarbejde om udvikling og testning af digitale og bæredygtige teknologier baseret på 5G. Målgruppen er udvalgte industrier, hvor de nordiske og baltiske lande i forvejen har avancerede testmiljøer og er internationalt førende. Det gælder eksempelvis udvikling af teknologi til monitorering og effektivisering af transportområdet, energinettet, miljøområdet og til at understøtte velfærd og sundhedstjenester i alle landsdele. Hovedopgaverne består i at kortlægge nordiske og baltiske innovations- og testmiljøer, identificere regionale teknologier baseret på 5G og fremme samarbejde og profilering af nordiske og baltiske testmiljøer. Det var Nordisk Ministerråds Generalsekretær Dagfinn Høybråten, som præsenterede handlingsplanen for statsministrene.

- Vi er en lille region, men sammen kan vi markere os på det globale marked og trække udenlandske investeringer til regionen. Hvis regionen skal være ledende 5G region i verden må vi sikre at vi har avancerede testfaciliteter og innovative miljøer. Gennem samarbejde udnytter vi hinandens styrkepositioner, siger Høybråten.

Hvis regionen skal være ledende 5G region i verden må vi sikre at vi har avancerede testfaciliteter og innovative miljøer. Gennem samarbejde udnytter vi hinandens styrkepositioner.

Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråds generalsekretær