Norden og Baltikum foretrukket testområde for 5G

31.10.18 | Nyhet
Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Johannes Jansson
Med en felles handlingsplan ønsker de nordiske og baltiske landene å arbeide tett sammen om utrulling av 5G-nettverk i regionen samt å støtte utvikling og bruk av nye teknologier basert på 5G. På Nordisk råds sesjon ble en nordisk-baltisk handlingsplan for 5G lagt fram for de nordiske statsministrene med konkrete tiltak og mål for samarbeidet fram til 2020.

Handlingsplanen følger opp statsministrenes erklæring fra sitt seneste møte i den svenske byen Örnsköldsvik 23. mai. Her var beskjeden klar og ambisiøs: De nordiske landene skal være helt i forkant av utviklingen og bruken av 5G og være verdens ledende 5G-region. 

– De nordiske landene har muligheten til å være lengst framme når neste generasjon mobilteknologi rulles ut, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

De nordiske landene har muligheten til å være lengst framme når neste generasjon mobilteknologi rulles ut

Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Handlingsplanen inneholder først og fremst tiltak som skal sikre regional koordinering av frekvenser og spektrum til testing og bruk av 5G-teknologier på tvers av grenser. Dette arbeidet vil skje i tett dialog mellom myndigheter, teleoperatører og næringslivet. I 2019 og 2020 vil det bli holdt møter med eksperter og representanter fra teleoperatører og andre næringsaktører. Dette arbeidet vil også bli avstemt med det europeiske 5G-samarbeidet.   

Vi må utnytte styrkeposisjonene våre

Den offensive innsatsen setter konkrete mål for å støtte et regionalt samarbeid om utvikling og testing av digitale og bærekraftige teknologier basert på 5G. Målgruppen er utvalgte industrier der de nordiske og baltiske landene allerede har avanserte testmiljøer og er internasjonalt ledende. Det gjelder for eksempel utvikling av teknologi til overvåking og effektivisering av transportområdet, energinettet, miljøområdet og til å støtte velferd og helsetjenester i alle landsdeler. Hovedoppgavene består i å kartlegge nordiske og baltiske innovasjons- og testmiljøer, identifisere regionale teknologier basert på 5G og fremme samarbeid og profilering av nordiske og baltiske testmiljøer. Det var Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten som presenterte handlingsplanen for statsministrene.

– Vi er en liten region, men sammen kan vi markere oss på det globale markedet og trekke utenlandske investeringer til regionen. Hvis regionen skal være en ledende 5G-region i verden, må vi sikre at vi har avanserte testfasiliteter og innovative miljøer. Gjennom samarbeid utnytter vi hverandres styrkeposisjoner, sier Høybråten.

Hvis regionen skal være en ledende 5G-region i verden, må vi sikre at vi har avanserte testfasiliteter og innovative miljøer. Gjennom samarbeid utnytter vi hverandres styrkeposisjoner.

Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråds generalsekretær