Norden och Baltikum som det föredragna testområdet för 5G

31.10.18 | Nyhet
Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Stefan Löfven taler til statsministrenes pressekonference, Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Johannes Jansson
Med en gemensam handlingsplan vill de nordiska och baltiska länderna i nära samarbete bygga ut 5G-nätverk i regionen samt stödja utveckling och användning av ny teknik som bygger på 5G. På Nordiska rådets session presenterades en nordisk-baltisk handlingsplan för 5G för de nordiska statsministrarna med konkreta åtgärder och mål för samarbetet fram till 2020.

Handlingsplanen är en följd av statsministrarnas uttalande från deras senaste möte i Örnsköldsvik den 23 maj. Här var budskapet tydligt och ambitiöst: De nordiska länderna ska ligga i framkant i utvecklingen och användningen av 5G och vara världens ledande 5G-region. 

– De nordiska länderna har möjlighet att ligga i täten när nästa generations mobilteknik byggs ut, säger Sveriges statsminister Stefan Löfven.

De nordiska länderna har möjlighet att ligga i täten när nästa generations mobilteknik byggs ut.

Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Handlingsplanen innehåller först och främst åtgärder som ska säkerställa regional samordning av frekvenser och spektrum för testning och användning av 5G-teknik över landsgränserna. Detta arbete kommer att ske i nära dialog mellan myndigheter, teleoperatörer och näringslivet. 2019 och 2020 kommer det att hållas möten med experter och representanter från teleoperatörer och andra näringslivsaktörer. Arbetet kommer också att stämmas av med det europeiska 5G-samarbetet.   

Vi ska dra nytta av våra styrkor

Den offensiva satsningen sätter konkreta mål för att stödja regionalt samarbete om utveckling och testning av digital och hållbar teknik som bygger på 5G. Målgruppen är utvalda industrier där de nordiska och baltiska länderna redan har avancerade testmiljöer och är världsledande inom. Det gäller exempelvis utveckling av teknik för övervakning och effektivisering av transportsektorn, energinätet och miljöområdet samt för att stödja välfärd och vårdtjänster i alla delar av länderna. De huvudsakliga uppgifterna är att kartlägga nordiska och baltiska innovations- och testmiljöer, identifiera regional teknik som bygger på 5G samt främja samarbete och profilering av nordiska och baltiska testmiljöer. Det var Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten som presenterade handlingsplanen för statsministrarna.

– Vi är en liten region, men tillsammans kan vi hävda oss på den globala marknaden och locka utländska investeringar till regionen. Om vi ska vara världsledande 5G-region måste vi se till att vi har avancerade testanläggningar och innovativa miljöer. Genom samarbete utnyttjar vi varandras styrkor, säger Høybråten.

Om vi ska vara världsledande 5G-region måste vi se till att vi har avancerade testanläggningar och innovativa miljöer. Genom samarbete utnyttjar vi varandras styrkor.

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare