"Norden skal tage teten inden for bæredygtighed!"

30.05.17 | Nyhed
 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
Norden har en unik position i verden når det gælder lederskabet inden for arbejdet med bæredygtighed. Det var budskabet fra de tre internationale profiler – Fadumo Dayib, Gunhild Stordalen og Katherine Richardson – til de nordiske statsministre i Austevoll uden for Bergen i dag.

De nordiske statsministres udadrettede initiativ "Nordic Solutions to Global Challenges" blev lanceret tirsdag formiddag ved "Havsforskningsinstitutet" i det lille norske fiskersamfund Austevoll.

Det kan lyde lokalt, men her overvåger havforskerne klimaforandringernes effekt på havmiljøet. Katherine Richardson, som er udnævnt ekspert i FN's videnskabelige opfølgningsgruppe for Agenda 2030, deltog for at hilse det globale initiativ velkomment.

– Initiativet er vigtigt, fordi det giver Norden en enestående mulighed for at sende vedvarende klima- og energiløsninger på markedet. Parisaftalen skabte et enormt marked for sådanne løsninger, og her ligger Norden vældig godt til, sagde Katherine Richardson.

Legemliggørelsen af nordisk ligestilling

Fadumo Dayib, som er konstitueret direktør for UN Women i Somalia, var også rejst til Austevoll. Hun fortalte statsministrene om, hvordan hun kom til Finland som 18-årig flygtning med kun fem års skolegang bag sig. I Finland kunne hun skabe grundlag for et liv som et veluddannet, selvforsørgende og politisk aktivt menneske. 

Fadumo Dayib var i fjor den første kvindelige præsidentkandidat i Somalia.

– Foran jer står en person, som er legemliggørelsen af "the Nordic Gender Effect", sagde hun og henviste til et af de tre bærende temaer i statsministrenes initiativ.

Norden kan blive et Silicon Valley for fremtidens mad. Her findes den nødvendige viden med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger inden for mad. Hvis ikke Norden gør det, hvem skal så gøre det? 

Silicon Valley for fremtidens mad

Nordic Gender Effect suppleres af Nordic Green og Nordic Food and Wellfare.

Gunhild Stordalen, leder og grundlægger af EAT, udfordrede de nordiske statsministre til at oprette et nordisk forskningscenter for mad, sundhed og miljø.

– Norden kan blive et Silicon Valley for fremtidens mad. Her findes den nødvendige viden med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger inden for mad. Hvis ikke Norden gør det, hvem skal så gøre det? sagde Gunhild Stordalen.

Både Sveriges statsminister, Stefan Löfven, og Norges statsminister, Erna Solberg, bekræftede at det er en meget god idé at etablere et nordisk forskningscenter for bæredygtig mad.

– For det første skal vores mad produceres på en bæredygtig måde, og for det andet skal det være let for almindelige mennesker at bruge gode og naturlige madvarer, sagde Erna Solberg.

Tre år med videndeling

 ”Nordic Solutions to Global Challenges” vil i løbet af de næste tre år arbejde ude i verden via seks flagskibsprojekter.

Mellem 2017 og 2019 skal de synliggøre nordiske erfaringer, løsninger og holdninger i relevante internationale sammenhænge.

Det treårige initiativ er primært finansieret af fælles nordiske budgetmidler. Der er hidtil afsat 74 millioner dansker kroner til projektet, men dette beløb kan vise sig at blive større.