”Ta ledningen för hållbarheten, Norden!”

30.05.17 | Nyhet
 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
Norden har en unik position i världen för att ta ledarskapet i hållbarhetsarbetet. Det var budskapet från tre internationella agendasättare - Fadumo Dayib, Gunhild Stordalen och Katherine Richardson – till de nordiska statsministrarna i Austevoll utanför Bergen i dag.

De nordiska statsministrarnas utåtriktade initiativ ”Nordic solutions to Global Challenges” lanserades på tisdagsförmiddagen vid Havsforskningsinsitutet i det lilla norska fiskesamhället Austevoll.

Det kan låta lokalt, men här övervakar havsforskarna klimatförändringarnas effekt på havsmiljön och hit reste Katherine Richardson, utnämnd expert i FN:s vetenskapliga uppföljningsgrupp för Agenda 2030 för att välkomna det globala initiativet.

- Initiativet är viktigt eftersom det ger Norden en unik möjlighet att föra ut förnybara klimat- och energilösningar på marknaden. Parisavtalet skapade en enorm marknad för sådana lösningar och här ligger Norden väldigt bra till, sa Katherine Richardson.

Nordisk jämställdhet förkroppsligad

Tillrest till Austevoll var även Fadumo Dayib, tillförordnad direktör för UN Women i Somalia. Hon berättade för statsministrarna hur hon kom till Finland som 18-årig flykting med bara fem års skolgång. I Finland kunde hon lägga grunden till ett liv som välutbildad, självförsörjande och politiskt aktiv person. 

Fadumo Dayib var i fjol Somalias första kvinnliga presidentkandidat.

- Framför er har ni en person som förkroppsligar ”the Nordic Gender Effect”, sa hon och syftade på ett av de tre bärande temana i statsministrarnas initiativ.

Norden kan bli ett Silicon Valley för framtidens mat. Här finns den kunskap och innovation som krävs för att utveckla hållbara matlösningar. Om inte Norden gör det, vem ska då göra det? 

Silicon Valley för framtidens mat

Nordic Gender Effect kompletteras av Nordic Green och Nordic Food and Wellfare.

Gunhild Stordalen, ledare och grundare av EAT, utmanade de nordiska statsministrarna att upprätta ett nordiskt forskningscenter för mat, hälsa och miljö.

- Norden kan bli ett Silicon Valley för framtidens mat. Här finns den kunskap och innovation som krävs för att utveckla hållbara matlösningar. Om inte Norden gör det, vem ska då göra det? sa Gunhild Stordalen.

Både Sveriges statsminister Stefan Löfven och Norges Erna Solberg bekräftade utmaningen om ett nordiskt forskningscenter kring hållbar som en mycket god idé.

- För det första ska vår mat produceras på ett hållbart sätt, för det andra måste det bli enkelt för vanliga människor att använda bra och naturlig mat, sa Erna Solberg.

Tre år av kunskapsdelning

 ”Nordic solutions to Global Challenges” kommer under tre år att arbeta ute i världen genom sex flaggskeppsprojekt

Mellan 2017 och 2019 ska de synliggöra Nordiska erfarenheter, lösningar och hållningar i relevanta internationella sammanhang.

Det treåriga initiativet är finansierat huvudsakligen med gemensamma nordiska budgetmedel. 74 miljoner danska kronor är hittills reserverat för projektet, men summan kan komma att öka.