«Ta ledelsen for bærekraften, Norden!»

30.05.17 | Nyhet
 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
Norden kan ta lederskapet i bærekraftarbeidet takket være sin unike posisjon i verden. Det var budskapet fra tre internasjonale agendasettere – Fadumo Dayib, Gunhild Stordalen og Katherine Richardson – til de nordiske statsministrene i Austevoll utenfor Bergen i dag.

De nordiske statsministrenes utadrettede initiativ «Nordic Solutions to Global Challenges» ble lansert tirsdag formiddag på Havforskningsinstituttet i det lille fiskesamfunnet Austevoll.

Det kan lyde lokalt, men her overvåker havforskerne klimaendringenes effekt på havmiljøet, og hit reiste Katherine Richardson, utnevnt ekspert i FNs vitenskapelige oppfølgingsgruppe for Agenda 2030, for å hilse det globale initiativet velkommen.

– Initiativet er viktig ettersom det gir Norden en unik mulighet til å føre fornybare klima- og energiløsninger ut på markedet. Parisavtalen skapte et enormt marked for slike løsninger, og her ligger Norden veldig godt an, sa Katherine Richardson.

Nordisk likestilling legemliggjort

Til Austevoll kom også Fadumo Dayib, fungerende direktør for UN Women i Somalia. Hun fortalte statsministrene om hvordan hun kom til Finland som 18-årig flyktning med bare fem års skolegang. I Finland kunne hun legge grunnlaget for et liv som velutdannet, selvforsørgende og politisk aktiv person. 

Fadumo Dayib var i fjor Somalias første kvinnelige presidentkandidat.

– Foran dere har dere en person som legemliggjør «the Nordic Gender Effect», sa hun og viste til et av de tre bærende temaene i statsministrenes initiativ.

– Norden kan bli et Silicon Valley for framtidens mat. Her finnes kunnskapen og innovasjonen som trengs for å utvikle bærekraftige matløsninger. Hvis ikke Norden gjør det, hvem skal gjøre det da? 

Silicon Valley for framtidens mat

Nordic Gender Effect kompletteres av Nordic Green og Nordic Food and Welfare.

Gunhild Stordalen, leder og grunnlegger av EAT, utfordret de nordiske statsministrene til å opprette et nordisk forskningssenter for mat, helse og miljø.

– Norden kan bli et Silicon Valley for framtidens mat. Her finnes kunnskapen og innovasjonen som trengs for å utvikle bærekraftige matløsninger. Hvis ikke Norden gjør det, hvem skal gjøre det da? sa Gunhild Stordalen.

Både Sveriges statsminister Stefan Löfven og Norges Erna Solberg var enige i at et nordisk forskningssenter for bærekraft er en veldig god idé.

– For det første skal maten vår produseres på en bærekraftig måte, for det andre må det bli enkelt for vanlige mennesker å bruke god og naturlig mat, sa Erna Solberg.

Tre år med kunnskapsdeling

 «Nordic Solutions to Global Challenges» kommer til å arbeide ute i verden i tre år via seks flaggskipsprosjekter.

Mellom 2017 og 2019 skal de synliggjøre nordiske erfaringer, løsninger og holdninger i relevante internasjonale sammenhenger.

Det treårige initiativet er hovedsakelig finansiert med felles nordiske budsjettmidler. 74 millioner danske kroner er reservert for prosjektet hittil, men summen kan komme til å øke.