Nu starter FN-mødet om biologisk mangfoldighed: Stor nordisk ungdomsdelegation deltager i Montreal

05.12.22 | Nyhed
Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Fotograf
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
Den 7.-18. december samles verdens lande i Montreal i Canada for at blive enige om en ny, global aftale for naturen. Norden deltager på COP15 med ministre, parlamentarikere og 18 nordiske ungdomsrepræsentanter, som håber på at kunne lægge pres på slutforhandlingerne, så man ender med at få en ambitiøs aftale.

FN-topmødet COP15 skal give verden en aftale, som er altafgørende for at stoppe det hastige tab af biologisk mangfoldighed. 

– Mødet om biologisk mangfoldighed i Montreal skal blive et vendepunkt for tabet af biologisk mangfoldighed frem mod 2030, på samme måde som klimamødet i Paris blev et vendepunkt i arbejdet mod klimakrisen, siger Finlands miljø- og klimaminister Maria Ohisalo, som er på vej til slutforhandlingerne sammen med ministerkolleger fra Norden.

Ødelagt natur skal genskabes

Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de største trusler mod menneskeheden og er tæt forbundet med klimakrisen. Uden effektive tiltag til beskyttelse og genskabelse af ødelagte naturområder vil det ikke være muligt at nå verdens klimamål, mener miljø- og klimaforskere.

På mødet i Montreal forventes det, at der vil blive fastsat mål om beskyttelse af land-, vand- og havområder. 

EU støtter målet om at beskytte 30 procent og genoprette 3 milliarder hektar til natur.

Forhandlingerne kommer også til at handle om krav om mere bæredygtigt jord- og skovbrug samt fiskeri og bekæmpelse af invasive arter. 

Unge bekymrede over finansieringen

Et stridspunkt ved forhandlingerne i Montreal ventes at blive finansieringen af en hurtig gennemførelse af aftalen. Jonas Kittelsen, ungdomsrepræsentant fra Norge, mener, at de rige landes ansvar for finansiering bliver afgørende. 

– Jeg er urolig for, at de rigere lande skal frasige sig deres historiske ansvar for at finansiere de mekanismer, der er nødvendige for en stærk, global naturaftale, siger Jonas Kittelsen. 

 

– Samtidig indgiver det håb, at så mange unge og repræsentanter for urbefolkninger er en central del af forhandlingerne og vil kæmpe for en retfærdig aftale, der sætter menneskerettigheder og økosystemets integritet før magtfulde interesser i at tjene penge på at ødelægge naturen, siger han.  

Unge deltager i forhandlingerne

18 nordiske ungdomsrepræsentanter rejser til slutforhandlingerne i Montreal med en kravliste. 

Kravene er blevet udarbejdet over en periode på tre år, hvor nordiske ungdomsorganisationer har diskuteret, rådført sig med eksperter og politikere og mobiliseret omkring 3.000 unge for at samle støtte til et Nordic Youth Position Paper on Biodiversity. Projektet er finansieret af det nordiske samarbejde. 

De unge får mulighed for at fremføre deres krav ved forhandlingerne i Montreal og sidde i samråd med de nordiske ministre og forhandlere, der er til stede. 

Nordisk linje

De nordiske regeringer forhandler gennem EU, men har forberedt en nordisk position, som blandt andet fremhæver, at naturbaserede løsninger kan spille en vigtig rolle i forhold til at løse globale udfordringer, og som opfordrer mødet til at vedtage målbare mål og tydelige krav til gennemførelse.

Forslag om ungdomsfond for biologisk mangfoldighed

Det parlamentariske nordiske samarbejde, Nordisk Råd, sender flere observatører til forhandlingerne. 

Nordisk Råds udvalg for et holdbart Norden har blandt andet taget initiativ til en ”Ungdommens klima- og biodiversitetsfond” og opfordret de nordiske regeringer til at samarbejde om at bekæmpe invasive arter. 

– Norden bør være drivkraft på internationalt plan, når det gælder klima og biodiversitet. Vi er gode til klimaløsninger, men vi er ikke gode nok, når det gælder biologisk mangfoldighed. Derfor er det enormt vigtigt for Nordisk Råd at være til stede, når den nye globale aftale skal på plads. Vi er nødt til at samarbejde på nordisk plan om implementeringen af aftalen, hvis det skal lykkes, siger Lene Westgaard-Halle, som er norsk parlamentariker i Nordisk Råds udvalg for et holdbart Norden.          

Se mere om Nordisk Råds seneste forslag vedrørende biologisk mangfoldighed herunder: