10 fakta om biologisk mangfoldighed i Norden

10 fakta om biologisk mangfoldighed i Norden

Naturens tilstand i verden forværres hurtigt. Af jordens 8 millioner dyre- og plantearter, er 1 million truet af udryddelse. Også her i Norden står vi midt i naturkrisen. Her kan du lære mere om, hvilken tilstand den biologiske mangfoldighed i Norden befinder sig i, og hvad du kan gøre for at vende udviklingen.

2 Myrer