Stor nordisk ungdomsdelegation på plats när FN-mötet om biologisk mångfald startar i Montreal

05.12.22 | Nyhet
Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Fotograf
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
Den 7–19 december samlas världens länder i Montreal i Kanada för att enas om ett nytt globalt avtal för naturen. Norden är på plats på COP15 med ministrar, parlamentariker och 18 nordiska ungdomsrepresentanter som hoppas kunna sätta press på slutförhandlingarna för ett ambitiöst avtal.

FN-toppmötet COP15 ska ge världen ett livsviktigt avtal för att stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. 

-    Mötet om biologisk mångfald i Montreal måste bli en vändpunkt när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030, lite på samma sätt som klimatmötet i Paris var en vändpunkt i arbetet mot klimatkrisen, säger Finlands miljö- och klimatminister Maria Ohisalo som är på väg till slutförhandlingarna tillsammans med ministerkollegor från Norden.

Förstörd natur måste återskapas

Förlusten av biologisk mångfald hör till de största hoten mot mänskligheten, och är tätt sammankopplad med klimatkrisen. Utan effektiva åtgärder för att skydda och återskapa förstörda naturområden går det inte att klara världens klimatmål, enligt miljö- och klimatforskare.

Vid mötet i Montreal väntas bland annat beslut om globala mål för skydd av land-, vatten- och havsområden. 

EU stöder målet att skydda 30 procent och att återställa 3 miljarder hektar till natur.

Förhandlingarna kommer också att handla om krav på ett mer hållbart jord- och skogsbruk och fiske och bekämpning av invasiva arter. 

Unga bekymrade över finansieringen

En svår fråga vid förhandlingarna i Montreal väntas bli finansiering av ett snabbt genomförande av avtalet. Jonas Kittelsen, ungdomsrepresentant från Norge, anser att rika länders ansvar för finansiering blir avgörande. 

- Jag är orolig för att rikare länder kommer att frånsäga sig sitt historiska ansvar att finansiera de mekanismer som är nödvändiga för ett starkt globalt naturavtal, säger Jonas Kittelsen. 

 

- Samtidigt ger det hopp att så många unga människor och ursprungsbefolkningar är en central del av förhandlingarna och kommer att kämpa för ett rättvist avtal som sätter mänskliga rättigheter och ekosystemens integritet  framför mäktiga intressen att tjäna pengar på naturförstöring, säger han.  

Unga tar plats vid förhandlingarna

Till mötet i Montreal reser 18 nordiska ungdomsrepresentanter med en kravlista på slutförhandlingarna. 

Kraven har tagits fram under en treårig process där Nordiska ungdomsorganisationer diskuterat, samrått med experter och politiker och mobiliserat runt 3000 unga för att få stöd för ett Nordic Youth Position Paper on Biodiversity. Projektet har finansierats av det nordiska samarbetet. 

De unga kommer att få möjlighet att framföra sina krav vid förhandlingarna i Montreal, och samråda med nordiska ministrar och förhandlare på plats. 

Nordisk linje

De nordiska regeringarna förhandlar genom EU, men har förberett nordisk position som bland annat framhäver att naturbaserade lösningar kan spela en viktig roll i att lösa globala utmaningar, och som uppmanar mötet att anta mätbara mål och tydliga krav på genomförande.

Förslag om ungdomsfond om biologisk mångfald

Det parlamentariska nordiska samarbetet, Nordiska Rådet, sänder flera observatörer till förhandlingarna. 

Nordiska rådets Hållbarhetsutskott har bland annat tagit initiativ till en ”Ungdomens klimat- och biodiversitetsfond”, och uppmanat de nordiska regeringarna att samarbeta om att bekämpa invasiva arter. 

-    Norden bör vara en pådrivande kraft i världen både när det gäller klimat och biodiversitet. Vi är duktiga på klimatlösningar, men vi är inte bra nog när det gäller biologisk mångfald. Därför är det enormt viktigt för Nordiska rådet att vara på plats när det nya globala avtalet sluts. Vi kommer att behöva samarbeta nordiskt om implementeringen av avtalet om vi ska lyckas, säger Lene Westgaard-Halle, norsk parlamentariker i Nordiska rådets Hållbarhetsutskott.          

Se mer om Nordiska rådets senaste förslag för biologisk mångfald nedan: