Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

"Ta ett nordiskt grepp om de invasiva arter som hotar ekonomi och ekosystem!"

03.11.22 | Nyhed
mårdhund
Photographer
Steen Agger/Biofoto/Ritzau Scanpix
Mårdhunden och jättelokan – exempel på invasiva arter som sprider sig snabbt och skadar de inhemska ekosystemen. Inled ett samarbete för att bekämpa dessa invasiva arter! Den uppmaningen riktar parlamentarikerna i Nordiska rådet till ländernas regeringar.

-    Eftersom problemet är gränsöverskridande skulle det ge en verklig nordisk nytta att samarbeta om att bekämpa de invasiva arterna, säger Staffan Eklöf (SD), svensk parlamentariker i Nordiska rådet. 
 

Invasiva, främmande arter bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå.


Det handlar om främmande arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö, och som i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och skadar ekosystemen.

Stora samhällskostader

Kostnaderna för att bekämpa invasiva främmande arter i EU beräknas till 9,6 miljarder euro per år. 


Nordiska rådet ber nu de nordiska regeringarna att samarbeta, både om att försöka stroppa invasiva arter från att komma in i länderna, och om att bekämpa dem som redan etablerat sig. 
 

Redan tidigare har det funnits samarbete om att försöka förhindra att mårdhunden sprider sig i Norden.  

Hjälp för de enskilda länderna

Det nordiska samarbetet har också finansierat forskning om den invasiva arten Stillahavsostron. 


Staffan Eklöf hoppas att länderna inrättar ett gemensamt nav för att övervaka och utbyta erfarenheter av hur man bekämpar invasiva växter och djur. 


- Det skulle vara bra för framgången i de enskilda länderna, säger han.
 

Går vidare till ministerrådet

Förslaget kommer från hans partigrupp, Nordisk frihet.

Det har behandlats i Nordiska rådets Hållbarhetsutskott, och har efter några mindre ändringar fått stöd av övriga partigrupper.

Under Nordiska rådets Session röstade en majoritet av de 87 parlamentarikerna för förslaget, och det kan därmed gå vidare som en rekommendation till Nordiska ministerrådet.