Nå starter FN-møtet om biologisk mangfold: Stor nordisk ungdomsdelegasjon på plass i Montreal

05.12.22 | Nyhet
Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Fotograf
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
7.–18. desember samles verdens land i Montreal i Canada for å bli enige om en ny global avtale for naturen. Norden er på plass på COP15 med ministre, parlamentarikere og 18 nordiske ungdomsrepresentanter som håper å kunne legge press på sluttforhandlingene for en ambisiøs avtale.

FN-toppmøtet COP15 skal gi verden en livsviktig avtale for å stoppe det raske tapet av biologisk mangfold.

– Møtet om biologisk mangfold i Montreal må bli et vendepunkt når det gjelder å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2030, litt på samme måte som klimamøtet i Paris var et vendepunkt i arbeidet mot klimakrisen, sier Finlands miljø- og klimaminister Maria Ohisalo, som er på vei til sluttforhandlingene sammen med ministerkolleger fra Norden.

Ødelagt natur må gjenskapes

Tapet av biologisk mangfold er blant de største truslene mot menneskeheten og er tett sammenkoblet med klimakrisen. Uten effektive tiltak for å verne og gjenskape ødelagte naturområder er det umulig å nå verdens klimamål, ifølge klima- og miljøforskere.

På møtet i Montreal ventes det blant annet vedtak om globale mål for vern av land-, vann- og havområder.

EU støtter målet om å verne 30 prosent og å gjenopprette 3 milliarder hektar til natur.

Forhandlingene vil også handle om krav til mer bærekraftig jord- og skogbruk og fiske og bekjemping av invaderende arter.

Unge bekymret for finansieringen

Et vanskelig spørsmål i forhandlingene i Montreal ventes å bli finansiering av en rask gjennomføring av avtalen. Jonas Kittelsen, ungdomsrepresentant fra Norge, mener at rike lands ansvar for finansieringen blir avgjørende.

– Jeg er bekymret for at rikere land kommer til å frasi seg sitt historiske ansvar for å finansiere mekanismene som er nødvendige for en sterk global naturavtale, sier Jonas Kittelsen.

– Samtidig gir det håp at så mange unge mennesker og urbefolkninger er en sentral del av forhandlingene og kommer til å kjempe for en rettferdig avtale som setter menneskerettigheter og økosystemenes integritet foran mektige interesser i å tjene penger på naturødeleggelser, sier han.

Unge tar plass ved forhandlingene

Til møtet i Montreal reiser 18 nordiske ungdomsrepresentanter med en kravliste til sluttforhandlingene.

Kravene er utarbeidet i en treårig prosess der nordiske ungdomsorganisasjoner har diskutert, rådført seg med eksperter og politikere og mobilisert rundt 3000 unge for å få støtte til et Nordic Youth Position Paper on Biodiversity. Prosjektet er finansiert av det nordiske samarbeidet.

De unge vil få mulighet for å framføre kravene sine under forhandlingene i Montreal og rådføre seg med nordiske ministre og forhandlere på stedet.

Nordisk linje

De nordiske regjeringene forhandler gjennom EU, men har forberedt en nordisk innstilling som blant annet framhever at naturbaserte løsninger kan spille en viktig rolle i å løse globale utfordringer, og som oppfordrer møtet til å formulere målbare mål og tydelige krav om gjennomføring.

Forslag om ungdomsfond for biologisk mangfold

Det parlamentariske nordiske samarbeidet, Nordisk råd, sender flere observatører til forhandlingene.

Nordisk råds bærekraftutvalg har blant annet tatt initiativ til et Ungdommens klima- og biodiversitetsfond og oppfordret de nordiske regjeringene til å samarbeide om å bekjempe invaderende arter.

– Norden bør være en drivende kraft i verden når det gjelder både klima og biologisk mangfold. Vi er dyktige på klimaløsninger, men vi er ikke gode nok når det gjelder biologisk mangfold. Derfor er det enormt viktig for Nordisk råd å være på plass når den nye globale avtalen blir inngått. Vi vil trenge å samarbeide nordisk om implementeringen av avtalen hvis vi skal lykkes, sier Lene Westgaard-Halle, norsk parlamentariker i Nordisk råds bærekraftutvalg.

Se mer om Nordisk råds nyeste forslag for biologisk mangfold under: