Nyt Info Norden giver mere nyttig information

10.01.19 | Nyhed
Mænd flytter skriveborde
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org

Det nye Info Norden giver information til nordboere, som vil vide mere om fri bevægelighed i de nordiske lande. Info Norden har fået flere arbejdsopgaver fra og med årsskiftet.

Nordisk Ministerråd styrker sin informationstjeneste til nordboerne. Nu kan personer, som ønsker at vide mere om nordiske støtteordninger og bidrag, eller privatpersoner, som ønsker at drive virksomhed i et andet nordisk land, få hjælp hos Info Norden.

Info Norden er det nye navn på ministerrådets tidligere informationstjeneste, Hallo Norden, som i flere år har hjulpet nordboere, som ønsker at flytte til, studere eller arbejde i et andet nordisk land med praktisk information. Tjenesten er ministerrådets vigtigste informationskanal til borgerne, og netstedet er populært hos nordboerne.

Ved årsskiftet fik informationstjenesten navnet "Info Norden" for at tydeliggøre tjenestens egentlige funktion, og samtidig fik Info Norden flere arbejdsopgaver. Info Norden skal nu også give information til privatpersoner, som vil etablere og drive virksomhed i Norden. Først og fremmest handler det om at vejlede mennesker, så de kommer i kontakt med de rette instanser. Desuden skal Info Norden give borgerne information om nordiske støtteordninger og bidrag samt generel information om det nordiske samarbejde.

– Vi ser et tydeligt behov for mere information hos borgerne i Norden, og det er fremragende, at vi nu kan styrke vores informationstjeneste, Info Norden, til også at omfatte mere generel information om nordisk samarbejde og nordiske støtteordninger. Alle nordiske lande har gavn af den frie bevægelighed, og vi skal gøre alt, hvad vi kan inden for det nordiske samarbejde, for at lette mobiliteten for vores borgere. Her spiller Info Norden en vigtig rolle, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Information på dit eget sprog

Du finder Info Norden på Nordisk Ministerråds netsted (norden.org). Info Norden har også fysiske kontorer i alle fem nordiske lande samt i Grønland og på Færøerne og Åland. Du finder information på alle de nordiske sprog samt engelsk.

Tjenesten er primært internetbaseret. Det betyder, at kontakt med Info Norden hovedsageligt skal foregå via en spørgeformular, som ligger på informationstjenestens netsted. Her kan du også finde telefonnumre til kontorerne i de enkelte lande.