Nye Info Norden gir mer nyttig nordisk informasjon

10.01.19 | Nyhet
Mænd flytter skriveborde
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org

Nye Info Norden gir informasjon til nordboere som vil vite mer om fri bevegelighet i de nordiske landene. Fra årsskiftet er Info Nordens oppdrag utvidet.

Nordisk ministerråd styrker sin informasjonstjeneste til nordboerne. Fra og med årsskiftet kan den som vil vite mer om nordiske støtteordninger og bidrag, og privatpersoner som vil drive næringsvirksomhet i et annet nordisk land, henvende seg til Info Norden for å få hjelp.

Info Norden er det nye navnet på ministerrådets tidligere informasjonstjeneste Hallo Norden, som i flere år har bistått nordboere som vil flytte til, studere i eller jobbe i et annet nordisk land, med praktisk informasjon. Tjenesten er ministerrådets viktigste informasjonskanal til innbyggerne, og nettstedet brukes mye av nordboerne.

Ved årsskiftet ble informasjonstjenestens navn endret til Info Norden for å tydeliggjøre hvilken funksjon den egentlig har, og samtidig ble også oppdraget utvidet. Info Norden skal nå også gi informasjon til privatpersoner som vil starte og drive næringsvirksomhet i Norden. Det handler først og fremst om å veilede mennesker til de rette instansene. Dessuten skal Info Norden gi innbyggerne informasjon om nordiske støtteordninger og bidrag samt gi generell informasjon om det nordiske samarbeidet.

- Vi ser et klart behov for mer informasjon hos innbyggerne i Norden, og det er utmerket at vi nå kan styrke vår informasjonstjeneste Info Norden slik at den også omfatter mer generell informasjon om nordisk samarbeid og nordiske støtteordninger. Alle nordiske land har nytte av den frie bevegeligheten, og vi skal gjøre alt vi kan i det nordiske samarbeidet for å lette mobiliteten for innbyggerne våre. Her spiller Info Norden en viktig rolle, sier Nordisk ministerråds generalsekretær DagfinnHøybråten.

Informasjon på ditt eget språk

Du finner Info Norden på Nordisk ministerråds nettsted Norden.org. Info Norden har også fysiske kontorer i alle de fem nordiske landene og på Færøyene, Grønland og Åland. Informasjon gis på alle de nordiske språkene og på engelsk.

Tjenesten er først og fremst nettbasert, det vil si at kontakt med Info Norden hovedsakelig skal skje via et spørreskjema som ligger på informasjonstjenestens nettsted. Men det finnes også et telefonnummer for hvert land som interesserte kan ringe.