Nya Info Norden ger mer nyttig nordisk information

10.01.19 | Nyhet
Mænd flytter skriveborde
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org

Nya Info Norden ger information till nordbor som vill veta mer om fri rörlighet i de nordiska länderna. Från årsskiftet har Info Nordens uppdrag breddats.

Nordiska ministerrådet stärker sin informationstjänst till nordborna. Från och med årsskiftet kan den som vill veta mer om nordiska stöd och bidrag eller privatpersoner som vill driva företag i ett annat nordiskt land vända sig till Info Norden för hjälp.

Info Norden är det nya namnet på ministerrådets tidigare informationstjänst Hallo Norden, som i flera år har hjälpt nordbor som vill flytta till, studera eller jobba i ett annat nordiskt land med praktisk information. Tjänsten är ministerrådets viktigaste informationskanal till medborgarna och webbplatsen är välbesökt av nordborna.

Vid årsskiftet ändrades namnet på informationstjänsten till Info Norden för att tydliggöra vad den egentligen har för funktion och samtidigt breddades också uppdraget. Info Norden ska numera också ge information till privatpersoner som vill starta och driva företag inom Norden. Närmast handlar det om att vägleda människor till rätta instanser.Dessutom ska Info Norden ge medborgarna information om nordiska stöd och bidrag samt ge allmän information om det nordiska samarbetet.

- Vi ser ett tydligt behov av utökad information hos medborgarna i Norden och det är utmärkt att vi nu kan stärka vår informationstjänst Info Norden till att också omfatta mer generell information om nordiskt samarbete och nordiska stödsystem. Alla nordiska länder har nytta av den fria rörligheten och vi ska göra allt vi kan inom det nordiska samarbetet för att underlätta mobiliteten för våra medborgare. Här spelar Info Norden en viktig roll, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Information på ditt eget språk

Info Norden hittar man på Nordiska ministerrådets webbplats Norden.org. Info Norden har också fysiska kontor i alla fem nordiska länder samt på Färöarna, Grönland och Åland. Information ges på alla nordiska språk och engelska.

Tjänsten är i första hand internetbaserad, det vill säga kontakter med Info Norden ska huvudsakligen ske via ett frågeformulär som ligger på informationstjänstens sajt. Men det finns också ett telefonnummer för varje land dit intresserade kan ringa.