Praktisk værktøjskasse hjælper små samfund med grøn omstilling

13.03.17 | Nyhed
Vindkraftverk i Frederikshavn
Photographer
Tom Jensen/Frederikshavn kommun
Hvordan kan et lille samfund implementere et system baseret på 100 procent vedvarende energi? Svaret er at finde i en ny nordisk guide, som beskriver en række praktiske værktøjer til vedvarende energiprojekter med det formål at hjælpe samfund i tyndt befolkede områder med deres grønne omstilling.

Værktøjskassen indeholder retningslinjer for, hvordan man ved hjælp af tilgængelig teknologi kan udvikle driftssikre vedvarende energiprojekter til en rimelig pris. Den er brugervenlig og meget nem at tilpasse og indeholder formler til beregning af omkostninger og fordele ved specifikke energi- og varmesystemer på baggrund af det enkelte samfunds behov.

Håbet er, at denne guide vil blive anvendt af motiverede lokale aktører – f.eks. politikere, energiselskaber og borgere – i små samfund, som vil realisere deres ambitioner om vedvarende energi. Den vil give planlæggere de praktiske værktøjer og oplysninger, der skal til for at give deres projekt størst mulig chance for at blive en succes og dermed inspirere andre små samfund til at følge trop.

Ambitiøse mål for grøn omstilling

Værktøjskassen, Renewable energy supply and storage: Guide for planners and developers in sparsely populated areas , er udarbejdet af Nordisk Energiforskning, en institution under Nordisk Ministerråd, og rådgivningsvirksomheden COWI.

– De nordiske lande har opstillet ambitiøse mål for implementeringen af vedvarende energikilder, som vil bringe dem tættere på en bæredygtig energiforsyning uden fossile brændstoffer. Små samfund udgør en spændende mulighed for en langt hurtigere omstilling til et system, som er 100 procent baseret på vedvarende energi, end man ville kunne opnå i byområder, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Guiden indeholder knowhow og værktøjer, som gør det muligt at planlægge det system for vedvarende energi, der egner sig bedst til det enkelte samfund. Den giver planlæggere mulighed for at gennemgå alle muligheder og opveje alle omkostninger mod hinanden.

Praktisk hjælp til planlæggere

Planlæggere kan for eksempel anvende værktøjskassen til at finde ud af, om et fjernvarmesystem baseret på en centralt placeret varmepumpe er den bedste løsning, eller om et system baseret på individuelle varmepumper forsynet af lokal vedvarende energi vil være mere effektivt.

– Guiden indeholder knowhow og værktøjer, som gør det muligt at planlægge det system for vedvarende energi, der egner sig bedst til det enkelte samfund. Den giver planlæggere mulighed for at gennemgå alle muligheder og opveje alle omkostninger mod hinanden. Dermed får de lettere ved at vælge den bedste vej til en omstilling til et prisgunstigt og driftssikkert energisystem, som kan levere varme og energi til deres samfund helt uden at udlede drivhusgasser, siger Hans Jørgen Koch, som er administrerende direktør for Nordisk Energiforskning.

Guiden leverer også svar på spørgsmål såsom: Er det bedre at lagre varme til senere brug i isolerede vandtanke end at anvende et system, hvor energien lagres i batterier?  Guiden tager højde for så mange variabler som muligt for at hjælpe planlæggere med at vælge den bedst mulige tilgang til deres specifikke energiprojekt.

Projektpartnerne har indledt et pilotprojekt i Leirvík på Færøerne for at undersøge, hvordan guiden fungerer i praksis. Forhåbningen er, at Leirvík, efterhånden som projektet skrider fremad, vil foretage en omstilling til vedvarende energi.