Praktisk verktøykasse hjelper små samfunn i det grønne skiftet

13.03.17 | Nyhet
Vindkraftverk i Frederikshavn
Photographer
Tom Jensen/Frederikshavn kommun
Hvordan kan et lite samfunn implementere et system basert på 100 prosent fornybar energi? Svaret kan finnes i en ny nordisk guide som gir praktiske verktøy for fornybar energi-prosjekter, og hjelper samfunn i tynt befolkede områder med et grønt skifte.

Verktøykassa gir retningslinjer for å utvikle rimelige og pålitelige fornybar energi-prosjekter med bruk av eksisterende teknologi. Den er utarbeidet for å være lett å tilpasse og å bruke, og den har formler for å kalkulere kostnader og nytte ved bestemte energi- og oppvarmingssystemer basert på samfunnets behov.

Håpet er at denne guiden vil bli brukt av motiverte lokale aktører – politikere, energiselskaper, vanlige borgere – i små samfunn for å realisere deres ambisjoner for fornybar energi. Den vil gi planleggere de praktiske verktøyene og informasjonen de trenger for å lage prosjekter med størst mulig sannsynlighet for å lykkes, og i sin tur inspirere andre små samfunn til å følge etter.

Ambisiøse mål for grønt skifte

Verktøykassa, Renewable energy supply and storage: Guide for planners and developers in sparsely populated areas er produsert av Nordisk energiforskning, en institusjon under Nordisk ministerråd, og konsulentgruppen COWI.

– De nordiske landene har satt seg ambisiøse mål for å implementere fornybare energiressurser som vil føre dem nærmere et bærekraftig, fossilfritt energisystem. Små samfunn representerer en spennende mulighet for langt raskere overgang til et system basert på 100 prosent fornybar energi enn det som kan være mulig i urbane områder, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd.

Guiden presenterer kunnskapen og verktøyene som trengs for å planlegge det best mulige systemet for fornybar energi for et spesifikt samfunn. Den lar planleggerne se på alle alternativene og avveie kostnadene.

Planleggere får praktisk hjelp

De kan for eksempel bruke verktøykassa til å finne ut om et oppvarmingssystem basert på en sentralisert varmepumpe er best for byen, eller om det vil være mer effektivt med et system basert på enkeltpumper med kraft fra den lokale stasjonen for fornybar energi.

– Guiden presenterer kunnskapen og verktøyene som trengs for å planlegge det best mulige systemet for fornybar energi for et spesifikt samfunn. Den lar planleggerne se på alle alternativene og avveie kostnadene. Dette hjelper dem med å avgjøre hvordan de best kan gå over til et energisystem som gir rimelig og pålitelig forsyning av varme og energi til deres samfunn uten utslipp av klimagasser, sier Hans Jørgen Koch, administrerende direktør for Nordisk energiforskning.

Den gir også svar på spørsmål som: Er det bedre å lagre varme til senere bruk i isolerte vanntanker, eller å bruke et system der energien lagres på batterier?  Guiden tar hensyn til så mange variabler som mulig, så planleggere kan velge den beste tilnærmingen til sitt spesifikke energiprosjekt.

Prosjektpartnerne har initiert et pilotprogram i Leirvík på Færøyene for å se hvordan guiden kan brukes i praksis. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, er håpet at Leirvík vil gjennomføre en overgang til et fornybart energisystem.