Praktisk verktygslåda hjälper små samhällen till grön omställning

13.03.17 | Nyhet
Vindkraftverk i Frederikshavn
Photographer
Tom Jensen/Frederikshavn kommun
Hur kan ett litet samhälle implementera ett system baserat på hundra procent förnybar energi? Svaret finns i en ny nordisk guide som ger praktiska verktyg för projekt för förnybar energi och hjälper samhällen i glest befolkade områden till grön omställning.

Verktygslådan innehåller riktlinjer för att utveckla prisvärda och tillförlitliga projekt för förnybar energi med existerande teknologi. Den är mycket anpassningsbar och lätt att använda, och den innehåller formler för beräkning av kostnader för och fördelar med särskilda energi- och värmesystem baserat på samhällets behov.

Förhoppningen är att denna guide ska användas av motiverade lokala aktörer – politiker, energiföretag, vanliga medborgare – i små samhällen för att förverkliga sina ambitioner för förnybar energi. Den kommer att ge planeringssamordnare de praktiska verktyg och den information de behöver för starta projekt med högst potential att lyckas. Detta kommer i sin tur att inspirera andra små samhällen att följa deras exempel.

Ambitiösa mål för grön omställning

Verktygslådan Renewable energy supply and storage: Guide for planners and developers in sparsely populated areas är producerad av Nordisk energiforskning, en institution under Nordiska ministerrådet, och konsultföretaget COWI.

– De nordiska länderna har satt upp ambitiösa mål för att implementera förnybara energikällor som kommer att föra dem närmare ett hållbart fossilfritt energisystem. Små samhällen utgör en spännande möjlighet för en mycket snabbare omställning till ett system baserat på hundra procent förnybar energi än vad som skulle vara möjligt i stadsmiljöer, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Guiden ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att planera det bästa möjliga förnybara energisystemet för ett specifikt samhälle. Med hjälp av den kan planeringssamordnarna se över alla alternativ och väga alla kostnader.

Planeringssamordnare få praktisk hjälp

Planeringssamordnare kan exempelvis använda verktygslådan för att undersöka om ett fjärrvärmesystem med en centraliserad värmepump är bäst för deras stad, eller om ett system med enskilda värmepumpar som drivs med el från lokala förnybara energikällor skulle vara effektivare.

– Guiden ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att planera det bästa möjliga förnybara energisystemet för ett specifikt samhälle. Med hjälp av den kan planeringssamordnarna se över alla alternativ och väga alla kostnader. Detta underlättar deras beslut om det bästa sättet att ställa om till ett energisystem som ger deras samhälle prisvärd och tillförlitlig värme och energi, utan utsläpp av växthusgaser, säger Hans Jørgen Koch, vd för Nordisk energiforskning.

Den ger också svar på frågor som: Är det bättre att lagra värme för senare användning i isolerade vattentankar eller att använda ett system där energin lagras i batterier?  Guiden tar hänsyn till så många variabler som möjligt för att planeringssamordnarna ska kunna välja det bästa tillvägagångssättet för deras specifika energiprojekt.

Projektpartnerna har inlett ett pilotprojekt i Leirvik på Färöarna för att se hur guiden kan användas i praktiken. Allteftersom projektet utvecklas är förhoppningen att Leirvik ska ställa om till ett förnybart energisystem.