Udtalelse fra de nordiske kulturministre om udviklingen på et digitaliseret mediemarked

26.04.17 | Nyhed
De nordiske ministre for kultur og medier har på et møde i Nordisk Ministerråd på Svalbard den 25. april drøftet udviklingen på det nordiske mediemarked med særligt fokus på ændringerne på annoncemarkedet og de konsekvenser, som det har for de reklamefinansierede medier.

Nordicom – et nordisk videncenter for medie- og kommunikationsforskning – præsenterede en dugfrisk rapport, som er lavet på opdrag af Nordisk Ministerråd for kultur. Det er den første fuldstændige analyse af udviklingen på annoncemarkedet i Norden mellem 2011 og 2016. Under overskriften ”Kampen om reklamerne” er den klare konklusion i rapporten, at digitaliseringen har haft store konsekvenser for det nordiske medielandskab.

Den digitale udvikling har ført til en omfattende ændring af forudsætningerne for kommercielt finansierede medievirksomheder i Norden. Medier på nationalt og lokalt niveau har svært ved at konkurrere med de reklameløsninger, som tilbydes af globale, digitale aktører såsom Google, Facebook og YouTube. Selvom der er forskelle fra land til land, taler tendensen sit tydelige sprog, og Nordicom forventer, at udviklingen vil fortsætte i samme retning. Når over halvdelen af de digitale reklameinvesteringer går til udenlandske virksomheder, risikerer man, at mange medievirksomheder ikke vil overleve. Det kan påvirke mangfoldigheden i det nordiske medielandskab.

Ministrene drøftede rapportens konklusioner og udviklingens betydning for det fremtidige nordiske medielandskab.

– Vi ønsker at sikre et bæredygtigt, pluralistisk medielandskab med en god balance mellem public service-kanaler, privatejede medier, globale netmedier og nye, innovative medieprojekter. Det er en helt grundlæggende forudsætning for den brede og frie demokratiske debat i de nordiske lande. Vi ser derfor med bekymring på udviklingen på reklamemarkedet og de konsekvenser, som den kan få for medielandskabet. Det er en udvikling, som vi følger nøje – også på nationalt niveau.

– For at identificere mulige konkrete tiltag inden for det nordiske samarbejde vil vi iværksætte en policy-undersøgelse, som skal komme med anbefalinger. Undersøgelsen skal munde ud i et resultat, som efter planen kan fremlægges på næste møde mellem de nordiske kulturministre.

Link til rapporten ”Kampen om reklamen”.