Uttalande från de nordiska kulturministrarna om utvecklingen på en digitaliserad mediemarknad

26.04.17 | Nyhet
De nordiska ministrarna för kultur och medier har på ett möte i Nordiska ministerrådet på Svalbard 25 april diskuterat utvecklingen på den nordiska mediemarknaden, särskilt förändringarna på annonsmarknaden och konsekvenserna de har för reklamfinansierade medier.

Nordicom, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, presenterade sin färska rapport, som är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet för kultur. Det är den första övergripande analysen av utvecklingen på annonsmarknaden i Norden 2011–2016. Under rubriken ”Kampen om reklamen” är rapportens tydliga slutsats att digitaliseringen haft stora konsekvenser för det nordiska medielandskapet.

Den digitala utvecklingen har lett till en omfattande förändring i förutsättningarna för de kommersiellt finansierade medieföretagen i Norden. Medier på nationell och lokal nivå har problem att konkurrera med reklamlösningar som globala digitala aktörer som t.ex. Google, Facebook och Youtube erbjuder. Även om det finns skillnader mellan länderna är tendensen tydlig, och Nordicom antar att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. När över hälften av de digitala reklaminvesteringarna går till utländska bolag är risken att många medieföretag inte kommer att överleva. Det kan påverka mångfalden i det nordiska medielandskapet.

Ministrarna diskuterade rapportens slutsatser och utvecklingens betydelse för det framtida nordiska medielandskapet.

– Vi vill säkerställa ett hållbart och pluralistiskt medielandskap med en bra balans mellan public service-företag, privatägda medier, globala online-medier och nya innovativa medieprojekt. Det är grunden för en bred och fri demokratisk debatt i de nordiska länderna. Vi ser därför med oro på utvecklingen på reklammarknaden och konsekvenserna den kan få för medielandskapet. Vi följer detta noga även på nationell nivå.

– För att identifiera möjliga konkreta åtgärder inom det nordiska samarbetet kommer vi att tillsätta en policyutredning som ska komma med rekommendationer. Utredningen ska vara klar för att läggas fram på de nordiska kulturministrarnas nästa möte.

Länk till rapporten ”Kampen om reklamen”