Pohjoismaiden kulttuuriministereiden julkilausuma digitalisoituneiden mediamarkkinoiden kehityksestä

26.04.17 | Uutinen
Pohjoismaiden kulttuuri- ja media-alan ministerit kokoontuivat Pohjoismaiden ministerineuvoston kokoukseen Huippuvuorille 25. huhtikuuta keskustelemaan mediamarkkinoiden kehityksestä Pohjoismaissa. Eritoten pohdinnassa olivat mainosmarkkinoiden muutokset ja muutosten vaikutus mainosrahoitteisiin medioihin.

Viestintätutkimuksen pohjoismainen dokumentointikeskus Nordicom esitteli kokouksessa Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston toimeksiannosta laaditun tuoreen raportin. Se on ensimmäinen yhtenäinen analyysi mainosmarkkinoiden kehityksestä Pohjoismaissa vuosina 2011–2016. ”Kampen om reklamen” (Taistelu mainoksista) -nimisen raportin selkeä johtopäätelmä on, että digitalisaatiolla on ollut merkittävä vaikutus median toimintaedellytyksiin Pohjoismaissa.

Digitaalinen kehitys on olennaisilta osin muuttanut kaupallisesti rahoitettujen mediatoimijoiden toimintaedellytyksiä Pohjoismaissa. Valtakunnallisella ja paikallisella medialla on vaikeuksia kilpailla globaalien digitaalisten toimijoiden kuten Googlen, Facebookin ja Youtuben tarjoamien mainosratkaisujen kanssa. Vaikka maiden välillä on eroja, suuntaus on selkeä. Nordicomin mukaan on todennäköistä, että kehitys tulee jatkumaan samansuuntaisena. Kun yli puolet digitaaliseen mainontaan tehdyistä investoinneista menee ulkomaisten yritysten taskuun, monet media-alan yritykset joutuvat taistelemaan olemassaolostaan. Se voi vaikuttaa pohjoismaisen mediamaiseman moninaisuuteen.

Ministerit keskustelivat raportin johtopäätöksistä ja kehityksen merkityksestä Pohjoismaiden mediatoimijoille tulevaisuudessa.

-Haluamme turvata kestävän ja monimuotoisen mediamaiseman, jossa yleisradioyhtiöt, yksityisomisteiset mediat, globaalit verkkomediat ja uudet innovatiiviset mediahankkeet ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Se on laajan ja vapaan demokraattisen keskustelun perusta Pohjoismaissa. Siksi seuraamme huolestuneina mainosmarkkinoiden kehitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia median toimintaympäristöön. Seuraamme tilannetta tarkkaan myös kansallisella tasolla.

-Jotta voimme tunnistaa pohjoismaisen yhteistyön avulla mahdollisia toimenpiteitä, aiomme käynnistää selvityksen, jossa on mukana joukko suosituksia. Selvityksen on määrä valmistua niin, että se voidaan esitellä kulttuuriministereiden seuraavassa kokouksessa.

Linkki raporttiin "Kampen om reklamen"