Yfirlýsing norrænu menningarmálaráðherranna um þróun á stafrænum fjölmiðlamarkaði

26.04.17 | Fréttir
Norrænir ráðherrar menningar- og fjölmiðlamála funduðu á Svalbarða þann 25. apríl og ræddu þá um þróun á fjölmiðlamarkaði, einkum breyttar aðstæður á auglýsingamarkaði og afleiðingarnar fyrir fjölmiðla sem reknir eru með auglýsingatekjum.

Norræna gagnamiðstöðin um fjölmiðlarannsóknir, NORDICOM, kynnti nýja skýrslu sem miðstöðin vann að beiðni menningarmálaráðherranna. Er þetta í fyrsta sinn sem gerð er heildargreining á þróun auglýsingamarkaðar á Norðurlöndum á tímabilinu 2011–2016. Titill skýrslunnar er „Kampen om reklamen“ (Baráttan um auglýsinguna) en niðurstaða hennar bendir afdráttarlaust til þess að stafræn þróun hafi haft miklar afleiðingar fyrir fjölmiðlalandslagið á Norðurlöndum.

Stafræn tækni hefur gjörbreytt rekstrarforsendum fjölmiðla á Norðurlöndum sem fjármagnaðir eru með auglýsingatekjum. Staðbundnir fjölmiðlar og á landsvísu mega sín lítils í samkeppninni við þær auglýsingalausnir sem boðið er upp á hjá hnattrænum veffyrirtækjum eins og t.d. Google, Facebook og YouTube. Margt skilur á milli aðstæðna í löndunum en þróunin er greinileg og að mati NORDICOM mun hún haldast óbreytt enn um sinn. Þegar meira en helmingur auglýsingatekna stafrænna fjölmiðla fer til erlendra fyrirtækja er hætt við að mörg fjölmiðlafyrirtæki muni leggja upp laupana. Getur það haft áhrif á fjölbreytnina í norrænu fjölmiðlalandslagi.

Ráðherrarnir ræddu niðurstöður skýrslunnar og þau áhrif sem umrædd þróun mun hafa á norrænt fjölmiðlalandslag til framtíðar.

„Við viljum tryggja sjálfbært og fjölbreytt fjölmiðlalandslag þar sem gott jafnvægi ríkir milli ljósvakamiðla í almannaþjónustu, einkarekinna fjölmiðla, hnattrænna vefmiðla og nýjunga á sviði fjölmiðlunar. Það er grunnurinn að breiðri og frjálsri lýðræðisumræðu á Norðurlöndum. Við erum því uggandi yfir þróuninni á auglýsingamarkaði og afleiðingum hennar fyrir fjölmiðlalandslagið. Við fylgjumst náið með gangi mála í löndunum.“

„Við höfum ákveðið að ráðast í stefnumótandi úttekt á samstarfinu í von um að geta greint betur hvaða aðgerða er hægt að grípa til í sameiningu. Úttektin á að innihalda tillögur og er væntanleg fyrir næsta fund norrænu menningarmálaráðherranna, þar sem fyrirhugað er að leggja hana fram.“

Tengill á skýrsluna „Kampen om reklamen“ (Baráttan um auglýsinguna)