Uledsagede mindreårige asylansøgeres rettigheder skal styrkes

01.11.16 | Nyhed
Teenagere i Stockholm
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordisk Råds udvalg for velfærd søsætter i dag ni konkrete tiltag som skal forbedre forholdene for uledsagede mindreårige asylansøgere. Udvalget ønsker blandt andet en nedsat ventetid på sagsbehandling, en uafhængig aldersvurdering samt en ny praksis for tryg udvisning.

– Vi har en humanistisk arv og tradition i Norden som vi bør værne om. Det gælder især i forhold til internationale udfordringer. Vi skal se det enkelte menneske når andre ser flygtningestrømme. Vi skal tage hensyn til retssikkerheden når andre vælger de hurtige løsninger. Vi skal tænke langsigtet når andre lukker grænserne, siger udvalgets talsmand Bengt Morten Wenstøb (Høyre) fra Norge. 

I løbet af året har udvalget sat sig grundigt ind i de problemstillinger som er knyttet til de nordiske landes modtagelse af mindreårige. Udvalget har blandt andet besøgt asylcentre og været i dialog med relevante eksperter og myndigheder. Politikerne har også mødt unge mennesker som er flygtet til Norden alene.

Vi skal se det enkelte menneske når andre ser flygtningestrømme. 

Børns rettigheder skal respekteres

Under Nordisk Råds session i København den 1. november præsenterer udvalget et forslag med en række tiltag som skal forbedre de unges livssituation og styrke deres rettigheder i henhold til FN's Børnekonvention.

– Selv om udvalgets medlemmer har forskellige politiske ståsteder, er vi enige om at alle under 18 år som opholder sig i Norden har krav på en god og tryg opvækst, og at børns rettigheder som de er beskrevet i FN's Børnekonvention skal respekteres i alle de nordiske lande, siger formand for Udvalget for Velfærd i Norden, Bente Stein Mathisen (Høyre) fra Norge.

Udvalgsforslag om uledsagede mindreårige asylansøgere

Udvalget for Velfærd i Norden konkluderer at uledsagede mindreårige asylansøgere er en sårbar gruppe med et særligt behov for omsorg og tryghed. Derfor foreslår udvalget at Nordisk Råd anbefaler de nordiske regeringer

 at minimere ventetiden på sagsbehandling af ansøgninger om asyl fra mindreårige asylansøgere    at børnene får tilbud om undervisning, fritidsaktiviteter og andre relevante individuelle tilbud    at de nordiske registreringer af modtagne uledsagede asylansøgere koordineres    at ingen uledsagede mindreårige asylansøgere udvises medmindre de kan få en sikker modtagelse af familiemedlemmer eller andre netværk som har viljen og evnen til at modtage dem    at prioritere en tidlig og vedvarende sprogindsats for hvert enkelt barn med henblik på at fremme en god integration    at fremme udviklingen af bedre og sikrere medicinske metoder med henblik på aldersvurdering, og at vurderingen foretages af uafhængige fagpersoner med relevant kompetence og kendskab til etnicitet og kultur    at inddrage frivilligsektoren i omsorgsarbejdet omkring uledsagede mindreårige asylansøgere  

 at sikre at børnene har fri adgang til sundhedsundersøgelser, medicinsk og psykologisk hjælp samt juridisk information om deres rettigheder

   at efterforske forsvundne asylbørn på linje med andre forsvundne personer.  Udvalgsmedlem Paula Bieler (SD) fra Sverige har følgende forbehold i relation til forslaget:

Aldersbestemmelse bør foretages så hurtigt som muligt, og ovenstående indsats skal først træde i kraft efter at en medicinsk undersøgelse har vist at personen er under 18 år og dermed et barn.

Mere om Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalget arbejder for at styrke og udvikle den nordiske velfærdsmodel. Udvalgets målsætning er at skabe bæredygtige løsninger på de udfordringer som social- og sundhedssektoren står over for. Det enkelte menneskes tryghed og retssikkerhed er en væsentlig del af velfærden og essentiel for oplevelsen af frihed og livskvalitet for nordiske borgere – dvs. borgere som opholder sig i Norden. Indvandring og integration hører derfor under dette udvalg.