Verdens energiministre mødes i Norden i maj

17.04.18 | Nyhed
Vindmøller i Øresund
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
I slutningen af maj samles energiministrene fra verdens største økonomier i Øresundsregionen for at diskutere, hvordan overgangen til grøn energi kan fremskyndes. Det bliver en unik mulighed for de nordiske lande for at præsentere deres energiløsninger og det succesfulde nordiske energisamarbejde i G20-sammenhæng.

Det er to internationale samarbejdsfora, Clean Energy Ministerial (CEM) og Mission Innovation (MI), som mødes i København og Malmø. Den 23. maj mødes MI for tredje gang, og dagen efter mødes CEM for niende gang. Fokus ligger på udviklingen af grøn energi og udgangspunktet er Parisaftalen, som blev indgået i 2015.

Møderne i Øresundsregionen får deltagelse af energiministre fra lande, som til sammen står for 75 procent af de globale udslip og for 90 procent af energiinvesteringerne i verden. Blandt andet G20-landene samt Danmark, Finland, Norge og Sverige er medlemmer af CEM og MI.

Værtskabet giver Norden gode muligheder for at præge den globale energipolitiske dagsorden og dermed bidrage til at fremme nordiske prioriteringer inden for vedvarende energi og energieffektivisering.

Ud over de to ministermøder, CEM9 og MI3, afholdes der også Nordic Clean Energy Week (NCEW), som byder på en lang række arrangementer inden for temaet energi fra den 21. maj til den 25. maj. Desuden holder de nordiske energiministre deres årlige møde i forbindelse med energiugen. Mødet holdes i Lund den 22. maj.

Nordisk værtskab

De nordiske lande er sammen med Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen værter for arrangementet.

– At være medarrangør for Clean Energy Ministerial og Mission Innovation er et højdepunkt for Nordisk Ministerråd i 2018. Energiintegration og grøn omstilling er kerneområder for det nordiske samarbejde. Værtskabet giver Norden gode muligheder for at præge den globale energipolitiske dagsorden og dermed bidrage til at fremme nordiske prioriteringer inden for vedvarende energi og energieffektivisering. Desuden er det en mulighed for at præsentere nordisk teknologi og nordiske løsninger for G20-landenes energipolitiske beslutningstagere, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Mange nordiske arrangementer

Nordic Clean Energy Week åbnes den 21. maj i FN Byen i København. Det nordiske lande er stærkt repræsenteret. Både Nordisk Energiforskning (NEF) og Nordic Innovation (NI) har flere arrangementer i løbet af ugen. Blandt andet arrangerer NEF den 24. maj et heldagsarrangement under overskriften Sustainable Futurer Energy Systems, og dagen før afholder NI en workshop med 12 byer med temaet Sustainable Cities.

Du finder links til en del af de nordiske arrangementer herunder: