Verdens energiministre møtes i Norden i mai

17.04.18 | Nyhet
Vindmøller i Øresund
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
I slutten av mai samles energiministre fra verdens største økonomier i Øresund for å diskutere hvordan overgangen til grønn energi kan framskyndes. Dermed får de nordiske landene en unik anledning til å vise fram sine energiløsninger og det vellykkede nordiske energisamarbeidet i G20-sammenheng.

Det er to internasjonale samarbeidsfora, Clean Energy Ministerial (CEM) og Mission Innovation (MI), som kommer sammen i København og Malmö. 23. mai møtes MI for tredje gang, og dagen etter møtes CEM for niende gang. Fokus er på utviklingen av grønn energi, og utgangspunktet er klimaavtalen i Paris 2015.

Til møtene i Øresund kommer energiministre fra land som til sammen står for 75 prosent av de globale utslippene og for 90 prosent av energiinvesteringene i verden. Medlemmene i CEM og MI er blant andre G20-landene samt Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Vertskapet gir Norden gode muligheter for å sette sitt preg på den globale energipolitiske dagsordenen og dermed bidra til å fremme nordiske prioriteringer innenfor bærekraftig energi og energieffektivisering.

I tillegg til de to ministermøtene CEM9 og MI3 går også Nordic Clean Energy Week (NCEW) av stabelen med en rekke arrangementer om temaet energi hele uken, fra 21. mai til 25. mai. Dessuten holder de nordiske energiministrene sitt årlige møte i forbindelse med energiuken. Dette møtet holdes i Lund 22. mai.

Nordisk vertskap

Det er de nordiske landene som sammen med Nordisk ministerråd og EU-kommisjonen står for vertskapet for arrangementet.

– Å stå som medarrangør for Clean Energy Ministerial og Mission Innovation er et høydepunkt for Nordisk ministerråd i 2018. Energiintegrering og grønt skifte er kjerneområder for det nordiske samarbeidet. Vertskapet gir Norden gode muligheter for å sette sitt preg på den globale energipolitiske dagsordenen og dermed bidra til å fremme nordiske prioriteringer innenfor bærekraftig energi og energieffektivisering. Dessuten gir dette en mulighet for å vise fram nordisk teknologi og løsninger for G20-landenes energipolitiske beslutningstakere, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Mange nordiske arrangementer

Nordic Clean Energy Week åpnes 21. mai i FN Byen i København. Det nordiske innslaget er sterkt. Både Nordisk energiforskning (NEF) og Nordisk innovation (NI) har flere arrangementer i løpet av uken. Blant annet har NEF et heldagsarrangement 24. mai under overskriften Sustainable Future Energy Systems, og dagen før arrangerer NI en workshop med 12 byer om temaet Sustainable Cities.

Her følger lenker til en del av de nordiske begivenhetene: