Världens energiministrar möts i Norden i maj

17.04.18 | Nyhet
Vindmøller i Øresund
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
I slutet av maj samlas energiministrar från världens största ekonomier till Öresund för att diskutera hur övergången till grön energi kan påskyndas. Det blir ett unikt tillfälle för de nordiska länderna att visa upp sina energilösningar och det framgångsrika nordiska energisamarbetet i G20-sammanhang.

Det är två internationella samarbetsfora, Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI), som sammanträder i Köpenhamn och Malmö. Den 23 maj möts MI för tredje gången och dagen efter möts CEM för nionde gången. Fokus ligger på utvecklingen av grön energi och utgångspunkten är klimatavtalet i Paris 2015.

Till mötena i Öresund kommer energimistrar från länder som tillsammans står för 75 procent av de globala utsläppen och för 90 procent av energiinvesteringarna i världen. Medlemmar i CEM och MI är bland annat G20-länderna samt Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Värdskapet ger Norden goda möjligheter att sätta sin prägel på den globala energipolitiska dagordningen och därmed bidra till att främja nordiska prioriteringar inom hållbar energi och energieffektivisering.

I tillägg till de två ministermötena CEM9 och MI3 ordnas också Nordic Clean Energy Week (NCEW), som bjuder på en lång rad evenemang kring temat energi under hela veckan, från den 21 maj till 25 maj. Dessutom håller de nordiska energiministrarna sitt årliga möte i samband med energiveckan. Det mötet hålls i Lund den 22 maj.

Nordiskt värdskap

Det är de nordiska länderna som tillsammans med Nordiska ministerrådet och EU-kommissionen som står för värdskapet för evenemangen.

- Att stå som medarrangör för Clean Energy Ministerial och Mission Innovation är en höjdpunkt för Nordiska ministerrådet under 2018. Energiintegrering och grön omställning är kärnområden för det nordiska samarbetet. Värdskapet ger Norden goda möjligheter att sätta sin prägel på den globala energipolitiska dagordningen och därmed bidra till att främja nordiska prioriteringar inom hållbar energi och energieffektivisering. Dessutom ger detta en möjlighet att visa upp nordisk teknologi och lösningar för G20-ländernas energipolitiska beslutsfattare, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Många nordiska evenemang

Nordic Clean Energy Week invigs den 21 maj i FN Byen i Köpenhamn. Det nordiska inslaget är starkt. Både Nordisk energiforskning (NEF) och Nordisk innovation (NI) har flera arrangemang under veckan. Bland annat arrangerar NEF den 24 maj ett heldagsevenemang under rubriken Sustainable Futurer Energy Systems, och dagen innan ordnar NI en workshop med 12 städer kring temat Sustainable Cities.

Här följer länkar till en del av de nordiska begivenheterna: