Vidste du, at nordiske blå skove hvert år lagrer en CO2-mængde, som svarer til udslippet fra 700.000 danske biler?

08.06.21 | Nyhed
En fisk svømmer i tangskov
Photographer
Rune E Haldorson
De nordiske blå skove er en vigtig nøgle til naturlig CO2-lagring og klimaregulering. De nordiske blå skove lagrer
en betydelig mængde kulstof og har kapacitet til at lagre cirka 1,8 procent af det samlede nordiske CO2-udslip. Det fremgår af en ny rapport fra Nordisk Ministerråd.

De nordiske blå skove omfatter kystnær vegetation som eksempelvis brunalger, ålegræsenge og tangskove, som alle er vigtige naturlige kulstoflagre.

I den nye rapport har man identificeret økosystemeffekterne af klimaforandringerne og andre menneskeskabte påvirkninger, og man har for første gang udregnet et klimabudget for blå skove i Norden. Samtidig er der blevet udarbejdet et heldækkende kort over områder med blå skov i den nordiske region.

De blå skove er specielt sårbare over for klimaforandringer, og det er derfor vigtigt at forvalte den blå skov på en bæredygtig måde. De nordlige havområder er især rige på blå skove, og ifølge rapporten har Norden derfor en unik mulighed for at forbedre klimaet ved at skabe gode forhold for tang, brunalger og søgræs.

En overset mulighed for kulstoflagring

Blå skove har enestående muligheder for at lagre kulstof, som ellers ville være sluppet ud i atmosfæren. Rapporten præsenterer for første gang et nordisk budget for blåt kulstof, og det vurderes, at omkring 3,9 millioner tons CO2-ækvivalenter bliver langtidslagret i de nordiske blå skove hvert år.

Det svarer ifølge myclimate.org til det årlige CO2-udslip fra 700.000 danske biler. Det estimerede budget viser, hvor meget kulstof der hvert år fjernes permanent fra atmosfæren og lagres i de nordiske blå skove. Det vurderes desuden, at omtrent 33 millioner tons CO2-ækvivalenter allerede er absorberet og ligger lagret i den eksisterende kystnære vegetation.

De norske tangskove står for 46 % af den langtidslagring af kulstof, som finder sted i de nordiske blå skove, på grund af deres store udbredelse og det høje niveau af kulstofproduktion og -optagelse.

Om rapporten

Rapporten er baseret på resultaterne af det treårige projekt af samme navn, som er ledet af Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) sammen med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet, Aarhus Universistet og Åbo Akademi. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.