Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Allt om kultursatsningen Nordic Bridges

08.01.20 | Nyhed
Harbourfront Centre, Nordic Bridges
Fotograf
norden.org
Kanada och Norden kommer att mötas 2021 i ett stort kulturprojekt, Nordic Bridges, initierat av de nordiska kulturministrarna. Vi träffade Iris Nemani, programansvarig vid Harbourfront Centre, under det första av ett antal planerade besök till de nordiska länderna, för att höra hur förberedelserna framskrider och vad vi kan vänta oss 2021.

Nordic Bridges är ett unikt kulturinitiativ mellan Kanada och hela Norden. Det är en möjlighet för våra konstnärer, innovatörer och tänkare att träffas och diskutera vad som är viktigt för dem i dagens kulturella samtal.

 

Varför är det så viktigt med ett utbyte mellan Kanada och Norden?

Norden och Kanada delar många värderingar. Våra delade värderingar handlar om jämställdhet mellan könen, vikten av utbildning, av att vara demokratiska länder, av yttrandefrihet och hur våra likartade landskap påverkar och inspirerar våra konstnärer och vårt konstutövande i hela regionen.

 

Tanken med initiativet är att bron ska leda i båda riktningarna, och att våra konstnärer, producenter, tänkare och utbildare ska få möjlighet att dela idéer och lära sig av varandra.

 

Kanada arbetar fortsatt med försoning med vår ursprungsbefolkning, så jag tror det finns många erfarenheter vi som kanadensare kan dela med de nordiska länderna, särskilt när det gäller samerna i Norden.

 

Ett projekt som det här ger också många möjligheter inom digital teknik, innovation och att dela metoder. För oss är Norden en region känd för välbefinnande och lycka, värdighet och yttrandefrihet, och jag tror att det här är en möjlighet för våra konstnärer att träffas och föra ett samtal. Och det är något som den kanadensiska publiken är intresserad av.

Tanken med initiativet är att bron ska leda i båda riktningarna, och att våra konstnärer, producenter, tänkare och utbildare ska få möjlighet att dela idéer och lära sig av varandra.

Iris Nemani, Harbourfront Centre

Vad kan vi förvänta oss av det ettåriga programmet?

Nordic Bridges är ett initiativ som bygger på fyra programpelare. Den första är konstnärlig innovation, där vi hoppas att konstnärer möts och det blir samarbete inom Norden och med Kanada.

 

Den andra fokuserar på urbefolkningars perspektiv, särskilt i de nordliga regionerna och Arktis. Dessa reflekterar samtalet i Kanada samt relationerna med Grönland och samerna i Norden.

 

För det tredje har vi principen om tillgänglighet och inklusion som behövs för att vara hållbar. Hållbarhet behandlas också i och med att vi siktar på program med nettonollutsläpp i hela landet. Vi vill alltså ha en balans mellan de producerade utsläppen och utsläpp som tas bort från atmosfären.

 

Slutligen har vi temat resiliens och det karga landskapet i vårt land och i Norden, med tanke på den fysiska geografin, men också i förhållande till klimatkrisen. Vi vänder oss till våra konstnärer som föregångare i att rikta ljuset mot sociala frågor. Vad diskuterar de? Hur ser det samtalet ut?  Det här är idéer som vi hoppas att pelarna ska inspirera. 

 

Not: Fyra nyckelpelare är utgångspunkt för programmet inom Nordic Bridges: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inklusion, urbefolkningens perspektiv, och resiliens.

Hur tänker ni behandla hållbarhet och inkludera ungdomar i ett så omfattande initiativ?

Klimatkrisen är ett tema som konsten tar sig an på många sätt. Med inspiration från våra ungdomar, oavsett om det är Greta [Thunberg reds.anm.] från Norden eller våra unga från urbefolkningen i norra Kanada, tror jag att bron som vi ska bygga talar om behovet att bevara resurser och vidta åtgärder för att stötta deras generation.

 

Vi siktar på att introducera nollutsläppsinitiativ i hela Kanada. Det omfattar allt från att identifiera klimatkompensation till sätt för att öka beskogningen nationellt.      

                         

Vad vill Harbourfront Centre hitta i de nordiska länderna?

Det här är mitt första besök i Norden, mitt första besök i Köpenhamn. Vi hoppas kunna skapa relationer. Relationer med konstorganisationer och med Nordiska ministerrådet, som generöst har bidragit till detta initiativ.

 

Det här är också en utmärkt möjlighet att få en känsla av platsen, jag tycker att det är väldigt viktigt att förstå platsen när man bygger ett initiativ mellan länder och undersöker olika förslag. Det lyckas bättre om vi har en uppfattning om vad som är viktigt på platsen, oavsett om det är arkitekturen, människorna eller värderingarna i regionen. Jag är så glad över att vara här.  

 

Norden har varit ett viktigt fokus för Kanada och i synnerhet för oss vid Harbourfront Centre. Vi tittar på design, framtidsinriktad innovation, teater och dans, särskilt på teater för ung publik och det viktiga arbete som utförs här, när stora idéer utforskas. Nordic Bridges är en möjlighet för oss att dela det här med publiken i Kanada, i synnerhet våra ungdomar.

 

En viktig aspekt för oss som gör det meningsfullt att skapa en relation mellan Norden och Kanada är att vi kan dela och diskutera våra skillnader och vad vi kan lära oss av varandra.

Vilka har reaktionerna varit i Kanada hittills?

Vi utlyste initiativet i september i år och lanserade det på olika håll i landet. Vi kontaktade våra partner på konstfältet i hela landet och responsen har varit överväldigande. Alla är entusiastiska över möjligheten att fördjupa sina relationer med Norden. Och intressant nog är de också väldigt entusiastiska över att förstärka samarbetet inom Kanada.

 

Det här kommer att vara ett nationellt initiativ, det första i sitt slag, så det är en chans för konstorganisationer från väst, öst och norr att verkligen samarbeta kring ett gemensamt projekt. Det är en de mest spännande sakerna som initiativets lansering har lett till.

Harbourfront Centre är nu i färd med att bekräfta en bred uppsättning deltagare i Kanada. När de kanadensiska partnerna har avtalats i början av 2020, riktas uppmärksamheten mot Norden och urvalet av konstnärer och deltagare därifrån till det årslånga programmet 2021 börjar.   

Uppdatering per 25 juni 2020: Nordic Bridges skjuts fram till 2022

Konsekvenserna av Covid-19 runt om i världen gör att kulturministrarnas satsning Nordic Bridges i Kanada skjuts fram ett år för att starta i januari 2022. Nordic Bridges är kulturministrarna tredje gemensamma nordiska kultursatsning och leds av Harbourfront Centre i Toronto. Nordic Bridges syftar till att främja samspel och utbyte mellan nordiska kultursektorer och Kanada.