Eyde-klyngen (Norge)

Eyde-klyngen (Norge)
Photographer
Birte Hegerlund Runde
Udvikler den cirkulære økonomi i industrien: Fra affald til værdi.

Eyde-klyngen består af 43 virksomheder, heraf 15 store produktionsvirksomheder. Klyngen skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem øget ressourceeffektivitet og udvikling af bæredygtige løsninger.

Et godt eksempel på Eyde-klyngens aktiviteter er projektet Waste to Value. Projektets formål er at fremstille kommercielt råstof til produktion af råjern eller mangan ved at opkvalificere affalds- og biprodukter til produkter, som kan sælges på markedet eller anvendes i de oprindelige processer. Man etablerer nu et separat program, som skal undersøge mulighederne for at udnytte biprodukter fra træindustrien som råstoffer i metalindustrien. Derudover evalueres nye cirkulære forretningsmodeller.

Der er etableret flere spændende forsknings- og udviklingsprojekter i regi af klyngen.

Eyde-klyngens kernemedlemmer har i kraft af samarbejdet indtaget en stærk position som innovationscentre inden for deres respektive koncerner. Dette muliggør en international udbredelse af nordisk viden om den grønne omstilling. Eyde-klyngen har også været en af drivkræfterne bag etableringen af et nordisk symbiosenetværk, hvis mål er at øge ressourceudnyttelsen af affalds- og biprodukter.