Eyde Cluster (Norja)

Eyde-klyngen (Norge)
Valokuvaaja
Birte Hegerlund Runde
Eyde Cluster edistää teollisuuden kiertotaloutta ja luo arvoa jätteestä.

Eyde Clusterin muodostaa 43 yritystä, joista 15 on suuria prosessiteollisuuden yrityksiä. Ryhmittymän tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä parantamalla resurssitehokkuutta ja kehittämällä kestäviä ratkaisuja.

Esimerkkinä Eyde Clusterin toimista on Waste to Value -hanke. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kaupallisesti merkittäviä raaka-aineita raakaraudan valmistukseen ja mangaanin tuotantoon siten, että jätteistä ja sivuvirroista tehdään valmisteita myyntiin tai alkutuotantoon. Parhaillaan on käynnistymässä ohjelma, jossa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja metalliteollisuuden raaka-aineena. Lisäksi ryhmittymässä punnitaan uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Eyde Clusterin toiminnan puitteissa on käynnistetty monia muitakin mielenkiintoisia tutkimushankkeita.

Ryhmittymän ydinjäsenet ovat yhteistyönsä ansiosta vakiinnuttaneet vahvan aseman omien alojensa innovaatiokeskuksina. Tämä avaa mahdollisuuksia pohjoismaisen vihreän talouden osaamisen viemiseksi maailmalle. Eyde Cluster on lisäksi ollut toimeenpanevana voimana perustettaessa pohjoismaista symbioosiverkostoa, jonka tavoitteena on lisätä jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä.