Corona-situationen kan skabe skattekrise for grænsependlere

27.05.20 | Nyhed
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
De lukkede grænser i Norden indebærer, at ansatte, der pendler over landegrænser, kan risikere at havne i en uoverskuelig skattesituation. Årsagen er, at man ifølge de aftaler, der er indgået landene imellem, skal betale indkomstskat i det land, hvor man arbejder, men det er uklart, hvad der sker, når man arbejder hjemmefra. Det skaber bekymring i Nordisk Råd.

I værste fald risikerer grænsependlerne at skulle betale skat i både det land, som de arbejdede i, inden grænserne blev lukket, og i deres bopælsland for den periode, hvor de har været nødt til at arbejde hjemmefra. Takket være den nordiske dobbeltbeskatningsaftale bliver skat, der allerede er indbetalt i det ene land, trukket fra i beskatningen i det andet land, men der er altid en risiko for en forhøjet skat i sidste ende alt efter den enkeltes situation.

Problemet med dobbeltbeskatning blev drøftet nøje på mødet i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden den 25. maj. Udvalgets medlemmer udtrykte stor bekymring for, hvilke skattemæssige konsekvenser dette kan få for nordiske grænsependlere.

– Det er vi som nordiske politikere nødt til at løse. Vi kan ikke være bekendt at sætte vores borgere i en sådan situation. Det skal de respektive landes finansministerier løse, inden skatten for 2020 skal beregnes, siger Pyry Niemi, som er formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Bred bekymring

Også Landshøvdingen i Skåne, Anneli Hultén, har engageret sig i sagen og skrevet et brev til den svenske finansminister. Hultén anslår, at skatteproblemet kan ramme 18.500 grænsependlere i Øresundsregionen. 90 procent af disse er svenske statsborgere, som pendler til København. Også mellem Sverige og Norge samt mellem Sverige og Finland er der et lignende problem.

Ifølge aftalen mellem de nordiske lande skal personer, der bor i ét land og har fast arbejde i et andet, betale skat i arbejdslandet. Da Danmark, Norge og Finland lukkede grænserne for at begrænse udbredelsen af corona-virussen, opstod der et problem, når især svenske ansatte blev tvunget til at arbejde hjemmefra. For hvor arbejder de så? Og hvilket land skal de betale skat i?

Det er svært at sige, hvilke konsekvenser denne ekstraordinære situation vil have for den enkelte ansatte, og det haster derfor med at finde en løsning, som er overskuelig og ikke sætter borgerne i en værre skattepine.

Pyry Niemi, formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Et separat afsnit i den såkaldte Øresundsaftale tillader, at man som ansat kan arbejde 50 procent hjemmefra i en periode på op til 3 måneder. Den tid er dog ved at rinde ud. Det er også uklart, om reglen kan benyttes i denne situation, hvis man som ansat har arbejdet 100 procent hjemmefra siden midten af marts eller slet ikke har haft mulighed for at arbejde.

– Det er svært at sige, hvilke konsekvenser denne ekstraordinære situation vil have for den enkelte ansatte, og det haster derfor med at finde en løsning, som er overskuelig og ikke sætter borgerne i en værre skattepine, afslutter Pyry Niemi.