Corona-krisen kan skape skattekrise for grensependlere

27.05.20 | Nyhet
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Som en konsekvens av stengte grenser i Norden kan arbeidstakere som er grensependlere stå i fare for å uoversiktelig skattesituasjon. Årsaken er at avtaler mellom landene sier at man skal betale inntektsskatt i det landet der man arbeider, men det er uklart som hva skjer når man arbeider hjemmefra. Dette skaper bekymring i Nordisk råd.

I verste fall kan grensependlerne risikerer å betale skatt – både til det landet de arbeidet i før grensene ble stengt og i sitt hjemland for den tiden de har måttet arbeide hjemmefra. Takket være den nordiske dobbelbeskattningsavtalen blir likevel skatt som allerede er innbetalt i det ene landet, trukket fra i beskatningen i det andre, men det finnes alltid en risiko for en forhøyet skatt til slutt, avhengig av den enkeltes situasjon.

Problemet med dobbel beskatning ble grundig diskutert under utvalget for vekst og utvikling i Norden sitt møte 25. mai. Det var en sterk bekymring blant utvalgets medlemmer for hvilke skattemessige konsekvenser dette kan få for nordiske grensependlere.

- Vi som nordiske politikere må ta tak i dette. Vi kan ikke være bekjent av å sette våre borgere i en slik situasjon. Det må de respektive landenes finansdepartementer løse før skatten for 2020 skal gjøres opp, sier leder for utvalg for vekst og utvikling i Norden Pyry Niemi.

Bred bekymring

Også Landshøvdingen i Skåne, Anneli Hultén har engasjert seg i saken og skrevet brev til den svenske finansministeren. Hultén anslår at skatteproblemet kan ramme 18500 grensependlere i Öresundsregionen. Av disse er 90 prosent svenske statsborgere som pendler til København. Også mellom Sverige og Norge og Sverige og Finland finnes lignende problem.

Avtalen mellom de nordiske landene sier at den som grensependler til arbeidet skal betale skatt i det landet der man arbeider. Da Danmark, Norge og Finland stengte grensene, som et tiltak for å begrense smitte av corona-viruset, oppstod et problem når spesielt svenske arbeidstakere ufrivillig ble tvunget til å arbeide hjemmefra. Hvor arbeider de da? Og hvilket land skal de da betale skatt til?

Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser den ekstraordinære situasjonen vil ha for den enkelte arbeidstager, det haster derfor med å finne en løsning som er oversiktlig og ikke setter borgerne i en skattepine

Pyry Niemi, leder av utvalget for vekst og utviking i Norden

Et eget avsnitt i den såkalte «Öresundsoverenskomsten» tillater at en arbeidstager for en tre måneders periode kan arbeid 50 prosent hjemmefra. Den tiden er nå i ferd med å renne ut. Det er også uklart om denne regelen kan brukes i denne situasjonen hvis arbeidstakerne har jobbet 100 prosent hjemmefra siden midten av mars eller ikke har kunnet arbeide i det hele tatt.

- Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser den ekstraordinære situasjonen vil ha for den enkelte arbeidstager, det haster derfor med å finne en løsning som er oversiktlig og ikke setter borgerne i en skattepine, avslutter Pyry Niemi.