Kulturministrene: Vores nordiske samarbejde er vigtigere end nogensinde

05.05.21 | Nyhed
Libia Castro & Ólafur Ólafsson
Fotograf
Libia Castro & Ólafur Ólafsson

"In Search for Magic" i Reykjaviks kunstmuseum i oktober 2020. Projektet blev sat i gang af kunstnerne Libia Castro og Ólafur Ólafsson og har fået støtte fra Nordisk Ministerråds kultur- og kunstprogram samt Nordisk Kulturfond.

Pandemiens påvirkning af kultur- og mediesektoren i Norden stod højt på dagsordenen ved årets første nordiske ministermøde for kultur, hvor ministrene også blev enige om budgetprioriteringerne for det kommende år.

Det har været et ekstraordinært år for kultursektoren i alle de nordiske lande. Tirsdag mødtes kulturministrene for blandt andet at diskutere to opsigtsvækkende rapporter om kultur- og mediesektoren og pandemien, som blev præsenteret på mødet. Konsekvenserne af COVID-19 har været store, og støttepakkerne har været omfattende i alle de nordiske lande.

– Det er imponerende at se den store omstillingsparathed blandt kunstnere, kulturaktører og i mediesektoren under disse hårde forudsætninger. Rapporterne peger samtidig på kulturpolitiske områder, hvor det er ekstra vigtigt at holde det nordiske samarbejde i gang – det er vigtigere end nogensinde, siger Annika Saarikko, som er forsknings- og kulturminister i Finland og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2021. 

Rapporterne, som er udarbejdet af Nordicom ved Göteborgs universitet og Kulturanalys Norden/Telemarksforsking på opdrag af kulturministrene, udgør et nyt vidensgrundlag for højaktuelle politiske behov på både nationalt og fællesnordisk plan.  For at møde de udfordringer, som kultursektoren har oplevet som følge af pandemien, besluttede ministrene at afsætte midler til en opfølgende analyse af faktiske forandringer i de nordiske kultursektorers kulturpolitiske mål, støtteordninger og budgetstrukturer.

Fortsat fokus på kulturstøtteprogrammer for hele kultursektoren

På kulturministrenes møde blev prioriteringerne inden for rammerne af det fælles nordiske kulturbudget også behandlet. Budgettet står over for nedskæringer, idet de nordiske samarbejdsministre har besluttet at omprioritere fordelingen af ressourcer i arbejdet med Nordisk Ministerråds vision om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. For det nordiske kulturbudget er der tale om en nedskæring på knap 20 % af det samlede budget i perioden 2020-2024.

– Det er selvfølgelig ikke nogen let proces, men vi er blevet enige om et prioriteringsforslag, som alle lande kan bakke op om. Et mindre budget betyder, at der er virksomheder, som har skabt gode resultater inden for det nordiske kultursamarbejde, men som alligevel ikke er med i budgettet for det kommende år. Det er derfor vigtigt for mig og mine nordiske kolleger at understrege,

at der er tale om et kompromis og ikke en utilfredshed med de ramte aktører, siger Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister. Besparelserne i budgettet medfører desværre udfordringer for alle involverede parter. Vi vil så vidt muligt skåne de åbne kulturstøtteprogrammer for store besparelser. De er vigtige – ikke mindst i den situation, som kultursektoren befinder sig i på grund af pandemien.

Den formelle beslutning om Nordisk Ministerråds samlede budget for 2022 træffes af de nordiske samarbejdsministre i begyndelsen af november. De varslede besparelser på kulturområdet i 2022 er en del af denne overordnede beslutning.

Et stærkt kultursamarbejde er vejen frem mod 2030

Kulturministrene er opsatte på at arbejde for et stærkt kulturpolitisk samarbejde mellem landene på trods af den vanskelige budgetsituation. Deres nyligt publicerede samarbejdsprogram for 2021-2024 sætter rammerne for, hvordan kulturen kan være en drivkraft for bæredygtig udvikling i Norden. Dialog mellem mennesker, organisationer og virksomheder samt sektoroverskridende samarbejde er afgørende for at mindske den afstand, som er opstået i kølvandet af COVID-19. 

– Kulturen er vigtig som brobygger over de nordiske grænser. At vi, der bor forskellige steder i Norden, kan mødes og lære hinanden at kende i vores hverdag via film, musik og kunst er afgørende for, at vi kan opnå målet om at være verdens mest integrerede region. En stærk kulturudveksling hjælper os også i perioder, der kræver forandringer, som arbejdet med den grønne omstilling eller den igangværende pandemi, siger Paula Lehtomäki, Nordisk Ministerråds generalsekretær,