Kulturministrene: Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noensinne

05.05.21 | Nyhet
Libia Castro & Ólafur Ólafsson
Fotograf
Libia Castro & Ólafur Ólafsson

På leting etter magi i Reykjavíks kunstmuseum Hafnarhúsið i oktober 2020. Et prosjekt som er initiert av kunstnerne Libia Castro og Ólafur Ólafsson og har fått støtte fra Nordisk ministerråds kultur- og kunstprogram og Nordisk kulturfond.

Pandemiens innvirkning på kultur- og mediesektoren i Norden sto høyt på dagsordenen på årets første nordiske ministermøte for kultur, der ministrene også ble enige om budsjettprioriteringene for kommende år.

Det har vært et ekstraordinært år for kultursektoren i alle de nordiske landene. På tirsdag møttes kulturministrene for å blant annet diskutere to omtalte rapporter om kultur- og mediesektoren og pandemien som ble presentert på møtet. Konsekvensene av covid-19 har vært store og støttepakkene omfattende i alle de nordiske landene.

– Det er imponerende å se den store omstillingsevnen blant kunstnere, kulturaktører og mediesektoren under disse vanskelige forutsetningene. Rapportene peker samtidig på kulturpolitiske områder der det er ekstra viktig å holde det nordiske samarbeidet i gang – det er viktigere enn noensinne, sier Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2021. 

Begge rapportene, som er utarbeidet av Nordicom ved Göteborgs universitet respektive Kulturanalys Norden / Telemarksforskning på oppdrag av kulturministrene, utgjør et ferskt kunnskapsunderlag for høyaktuelle politiske behov både nasjonalt og på samnordisk plan.  For å møte kultursektorens utfordringer som følger av pandemien, vedtok ministrene å sette av midler til en oppfølgende analyse om faktiske endringer i de nordiske kultursektorenes kulturpolitiske mål, støtteordninger og budsjettstrukturer.

Fortsatt fokus på kulturstøtteprogram for hele kultursektoren

På kulturministrenes møte ble også prioriteringer innenfor rammen for det fellesnordiske kulturbudsjettet behandlet. Budsjettet står overfor nedskjæringer etter at de nordiske samarbeidsministrene vedtok å omprioritere fordelingen av ressurser i arbeidet med Nordisk ministerråds visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. For det nordiske kultursamarbeidet dreier det seg om en nedskjæring på snaut 20 % av det totale budsjettet i perioden 2020-2024.

– Dette er selvfølgelig ingen lett prosess, men sammen har vi blitt enige om et forslag til prioritering som alle land kan støtte. Et mindre budsjett innebærer at noen virksomheter som har skapt gode resultater innenfor nordisk kultursamarbeid, likevel ikke får plass på kommende års budsjett, sier Annika Saarikko, Finlands forsknings- og kulturminister, og fortsetter:

– Derfor er det viktig for meg og mine nordiske kolleger å poengtere at det handler om et kompromiss og ikke om misnøye med aktører som kan komme til å rammes. Besparingene i budsjettet medfører dessverre utfordringer for alle involverte. De åpne kulturstøtteprogrammene vil vi i størst mulig grad beskytte fra store innsparinger – de er viktige ikke minst i den situasjonen kultursektoren befinner seg i på grunn av pandemien.

Det formelle vedtaket om Nordisk ministerråds totale budsjett for 2022 tas av de nordiske samarbeidsministrene i begynnelsen av november. De varslede innsparingene på kulturområdet for 2022 er en del av dette overordnede vedtaket.

Et sterkt kultursamarbeid er veien fram mot 2030

Kulturministrene er innstilt på å jobbe for et sterkt kulturpolitisk samarbeid mellom landene til tross for den forverrede budsjettsituasjonen. Deres nylig publisert samarbeidsprogram for 2021–2024 setter rammene for hvordan kulturen kan være drivkraft for bærekraftig utvikling i Norden. Dialog mellom mennesker, organisasjoner og bedrifter samt sektoroverskridende samarbeid er avgjørende for å redusere avstanden som har oppstått i sporene av covid-19. 

– Kulturen er viktig som brubygger over de nordiske grensene. At vi som bor på forskjellige steder i Norden, kan møtes og lære hverandre å kjenne i vår hverdag via film, musikk og kunst, er avgjørende for at vi skal oppnå målet om å være verdens mest integrerte region. En sterk kulturutveksling hjelper oss også i tider som krever endring, som i arbeidet med grønn omstilling eller som under den pågående pandemien, sier Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær.