Nordborna skall bli ännu mer mobila

07.02.19 | Nyhet
Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson
Fotograf
norden.org
Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet, och nu ska det bli ännu lättare att flytta till ett annat nordiskt land för att jobba, vara företagare, studera eller bara leva. Bland annat de målsättningarna finns med i den handlingsplan för mobilitet i Norden som de nordiska samarbetsministrarna slog fast i Reykjavik den 7. februari, på det första mötet under Islands ordförandeskap.

Handlingsplanen består dels av ökat stöd till en rad helt konkreta projekt och program som stöder mobiliteten bland privatpersoner, och dels av en listning av åtgärder som skall förbättra förutsättningarna för fri rörlighet och nordisk integration för både företag och enskilda nordbor. Handlingsplanen berör perioden 2019-21.

- Norden är världens mest integrerade region, men det finns mycket potential att förbättra situationen också i vår region, säger Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som leder samarbetsministrarnas arbete under 2019. Den ökade mobiliteten stärker dessutom den nordiska gemenskapen och ökar samtidigt språkförståelsen inom regionen, tillägger han.

Handlingsprogrammet berör alla politikområden inom ministerrådet, och fokuserar på digitalisering, erkännande av utbildningar från ett annat nordiskt land samt samarbete kring implementering av EU-lagstiftning. 

-Jag vill speciellt lyfta fram att vi strävar efter att få på plats den infrastruktur som krävs för att vi redan under 2020 skall kunna använda våra nationella e-ID:n överallt i Norden, poängterar Sigurður Ingi Jóhannsson. Det är en reform som till sin betydelse kan jämföras med passunionen, säger han. 

En gränslös region för ungdomar

Flera av de konkreta projekten har särskilt fokus på unga människor. Handlingsplanen innehåller bland annat ökat stöd till studentubytesprogrammen Nordic Master och Nordplus, som redan idag möjliggör studier i ett annat nordiskt land för ca 8500 unga nordbor per år. Det skall göras lättare för unga människor att komma in på arbetsmarknaden utanför det egna hemlandet. 

Vi strävar efter att få på plats den infrastruktur som krävs för att vi redan under 2020 skall kunna använda våra nationella e-ID:n överallt i Norden.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbetsminister

Handlingsplanen betonar särskilt Gränshinderrådets roll i arbetet med med att avskaffa konkreta hinder för mobilitet, sk. gränshinder, inom regionen. 

Också betydelsen av att förbättra tillgången till information om vilka möjligheter som finns i regionen poängteras. Ministerrådets informationstjänst Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna ger årligen hundratusentals nordbor svar på frågor som berör möjligheten att etablera sig i ett av de nordiska grannländerna.