”Norden bør få en fælles etisk komité for kliniske studier”

23.01.19 | Nyhed
Utskottet för kunskap och kultur sammanträdde i Reykjavik den 22 januari 2019.

Utskottet för kunskap och kultur i Reykjavik.

Fotograf
Matts Lindqvist
Norden bør få en etisk komité til fælles nordiske studier af lægemidler. Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden under Nordisk Råd, som ønsker, at de nordiske regeringer skal arbejde for at gøre komitéen til virkelighed.

Hvis man i dag vil bedrive nordiske kliniske studier af et lægemiddel, skal man anmelde det til en videnskabsetisk komité i hvert enkelt land. Med en fælles nordisk etisk komité kunne man nøjes med én instans, som skulle træffe beslutninger for alle de lande, der er involveret.

Det vil spare både tid og ressourcer, mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

– De nordiske lande er gode til at udføre kliniske studier, men hver for sig er landene oftest for små til at tiltrække lægemiddelstudier i den hårde, globale konkurrence. Hvis vi kan få Norden til at agere som én samlet region på dette område, bliver vi straks langt mere attraktive, siger udvalgets formand, Johanna Karimäki fra Midtergruppen i Nordisk Råd.

Norden kan tilbyde unikke forhold.

Udvalget pointerer, at de nordiske lande har en god infrastruktur for forskning. De har desuden adgang til et stort antal sundhedsregistre og biobanker, som giver unikke muligheder for at følge effekterne af forskellige mediciner. Nordisk sundhedsforskning kan derfor tilbyde noget helt unikt på verdensplan.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden godkendte betænkningen om den etiske komité på sit møde i Reykjavik den 22. januar. Også Udvalget for Velfærd i Norden behandlede forslaget og bakkede op om det.

– Muligheden for at teste nye lægemidler er helt afgørende for kommende generationers sundhed. Nordisk sundhedsforskning kan blive unik på verdensplan, og uden god forskning vil verden gå i stå, siger velfærdsudvalgets formand Bente Stein Mathisen, som sidder i Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd.

Forslaget kom oprindeligt fra Den Konservative Gruppe. Forslaget skal nu fremlægges til beslutning i hele Nordisk Råd.