“Norden bør få felles etisk komité for kliniske studier”

23.01.19 | Nyhet
Utskottet för kunskap och kultur sammanträdde i Reykjavik den 22 januari 2019.

Utskottet för kunskap och kultur i Reykjavik.

Fotograf
Matts Lindqvist
Norden bør få en etisk komité for felles nordiske kliniske studier av legemidler. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som vil at de nordiske regjeringene skal arbeide for at komiteen blir virkelighet.

I dag må den som vil drive nordiske kliniske studier av legemidler, gjøre en etisk prøving i hvert enkelt land. Med en felles nordisk etisk komité ville man bare hatt én instans som skulle fatte vedtak for alle involverte land.

Det sparer både tid og ressurser, mener Utvalget for kunnskap og kultur i Norden.

– De nordiske landene er gode til å gjennomføre kliniske studier, men hver for seg er landene oftest for små til å tiltrekke seg legemiddelstudier i den harde globale konkurranser. Får vi Norden til å agere som en region i dette spørsmålet, blir vi straks betydelig mer attraktive, sier utvalgets leder Johanna Karimäki fra Midtengruppen i Nordisk råd.

Norden kan by på unike forhold

Utvalget understreker at de nordiske landene har god infrastruktur for forskning. De har også tilgang til et stort antall helseregistre og biobanker som gir unike muligheter for å følge effektene av ulike medisiner. Nordisk helseforskning kan derfor tilby noe som er helt unikt i verden.

Utvalget for kunnskap og kultur godkjente betenkningen om den etiske komiteen på sitt møte i Reykjavík 22. januar. Også Utvalget for velferd i Norden behandlet forslaget og stilte seg bak det.

– Å teste nye legemidler er helt avgjørende for kommende generasjoners helse. Nordisk helseforskning kan komme til å bli noe helt unikt i verden, og uten god forskning stanser verden opp, sier velferdsutvalgets leder Bente Stein Mathisen, som sitter i Den konservative gruppen i Nordisk råd.

Forslaget kom opprinnelig fra Den konservative gruppen. Spørsmålet går nå videre til hele Nordisk råd for vedtak.