”Norden bör få gemensam etisk kommitté för kliniska studier”

23.01.19 | Nyhet
Utskottet för kunskap och kultur sammanträdde i Reykjavik den 22 januari 2019.

Utskottet för kunskap och kultur i Reykjavik.

Fotograf
Matts Lindqvist

En nordisk etisk kommitté är viktig för hela Norden, säger Johanna Karimäki (längst t.h.), ordförande för Utskottet för kunskap och kultur. 

Norden bör få en etisk kommitté för gemensamma nordiska kliniska studier av läkemedel. Det anser Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill att de nordiska regeringarna arbetar för att kommittén blir verklighet.

Idag måste den som vill bedriva nordiska kliniska studier av läkemedel göra en etisk prövning i varje enskilt land. Med en gemensam nordisk etisk kommitté skulle man ha endast en instans som skulle fatta beslut för alla länder som är involverade.

Det sparar både tid och resurser, menar Utskottet för kunskap och kultur i Norden.

- De nordiska länderna är duktiga på att genomföra kliniska studier, men var för sig är länderna oftast för små för att dra till sig läkemedelsstudier i den hårda globala konkurrensen. Får vi Norden att agera som en region i den här frågan blir vi genast betydligt attraktivare, säger utskottets ordförande Johanna Karimäki från Mittengruppen i Nordiska rådet.

Norden kan erbjuda unika förhållanden

Utskottet framhåller att de nordiska länderna har god infrastruktur för forskning. De har också tillgång till ett stort antal hälsoregister och biobanker som ger unika möjligheter till att följa effekterna av olika mediciner. Nordisk hälsoforskning kan därför erbjuda något som är helt unikt i världen.

Utskottet för kunskap och kultur godkände betänkandet om den etiska kommittén vid sitt möte i Reykjavik den 22 januari. Också Utskottet för välfärd i Norden behandlade förslaget och ställde sig bakom det.

- Att testa nya läkemedel är helt avgörande för kommande generationers hälsa. Nordisk hälsoforskning kan bli något helt unikt i världen, och utan god forskning stannar världen upp, säger välfärdsutskottets ordförande Bente Stein Mathisen, som sitter i Den konservativa gruppen i Nordiska rådet.

Förslaget kom ursprungligen från Den konservativa gruppen. Frågan går nu vidare till hela Nordiska rådet för beslut.