Norden kanaliserer unges miljøengagement

09.04.19 | Nyhed
Karing Gaardsted, Alex Sigal & Ketil Kjernseth
Fotograf
Anna Rosenberg/norden.org
Nu begynder arbejdet med at mobilisere Nordens unge med henblik på en ny og stærk miljøaftale. Vi skal tilbyde miljøengagerede unge muligheden for at opbygge deres viden og opnå indflydelse på FN-aftalen om biologisk mangfoldighed, som skal vedtages i 2020.

Den biologiske mangfoldighed reduceres hurtigt i hele verden. Forurening og sprøjtemidler, rovdrift på skove, overfiskeri og klimaforandringer – alt dette skader økosystemerne og medfører, at arter uddør.  

I efteråret 2018 fremsatte parlamentarikerne i Nordisk Råd forslaget om at mobilisere de nordiske ungdomsbevægelser og hjælpe med at få deres engagement ud med henblik på at få indflydelse på den nye aftale.

Regeringerne bakker også op

Den strategi, som Nordisk Råd præsenterede, og som fik opbakning fra Ungdommens Nordiske Råd, var at arrangere en række ungdomsaktiviteter i Norden. 

Nu står det klart, at de nordiske regeringer også bakker op om denne strategi, og at arbejdet kan sættes i gang.  Aktiviteterne skal både fungere som "videnshubs" og formulere visioner om, hvordan en ny global aftale om biodiversitet skal se ud.

– Projektet er enestående, fordi det svarer på spørgsmål om miljø og klima, men også om inklusion og ligestilling. Det borger for et resultat ud over det sædvanlige, siger Alex Sigdal, Ungdommens Nordiske Råd. 

Anbefalinger til forhandlerne

Aktiviteterne skal resultere i en række anbefalinger til de globale forhandlinger, som løbende foregår vedrørende FN-konventionen, og til EU og regeringerne i Norden.   

Nordisk Råd vil samarbejde med ungdoms- og miljøorganisationer om at udarbejde informations- og debatmateriale til unge, som ønsker at lære mere om emnet og bidrage til den nye aftale. 

Planen er at arrangere en række ungdomsmøder rundt om i de nordiske lande samt et ungdomstopmøde i begyndelsen af 2020.

Arbejdet går langsomt

– Ofte domineres forhandlingerne i FN af voksne mænd. Jeg er glad for, at vi i Norden er enige om at bringe de unges stemmer og energi ind i disse topmøder, siger Ketil Kjenseth, formand for Udvalget for et Holdbart Norden, som har fremsat forslaget. 

Inden for rammerne af FN's Biodiversitetskonvention samarbejder verdens lande for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Men arbejdet med at omstille de erhverv, som bruger naturens ressourcer, primært landbrug, fiskeri, skovbrug og turisme, går for langsomt.

Engagementet vokser

Vi kommer ikke til at nå de mål, der er sat for 2020. Flere internationale rapporter viser, at arter forsvinder og naturen ødelægges i et uholdbart omfang og i et højt tempo.  Og nu er der altså en ny FN-aftale på vej.  – Jeg er glad for, at vi kan indfange og og fungere som en kanal for dette engagement, som i øjeblikket er i stærk vækst hos unge i hele verden. Det er de unge, som skal bære spørgsmålene om, hvordan vi sikrer jordens ressourcer. Det skal vi støtte dem i, siger Karin Gaardsted, næstformand i Udvalget for et Holdbart Norden.