Norden samarbejder under corona-krisen

20.04.20 | Nyhed
Corona
Photographer
Elyxandro Cegarra Ritzau Scanpix
Norden samarbejder for at løse krisen på forskellige planer her og nu. På sigt skal vi lære af forskellene på hinandens strategiske tilgange og se på nye digitale løsninger.

De nordiske sundhedsministre har to gange i regi af Nordisk Ministerråd mødtes digitalt under corona-krisen. Formålet var at informere hinanden om udviklingen af corona-krisen og dele viden om de indsatser, der sættes i værk fra myndighedernes side. 


- Det er vigtigt, at vi løbende holder hinanden opdateret om, hvordan vi i de nordiske lande hver især håndterer den enorme, fælles udfordring, vi står overfor med COVID-19. Der er utvivlsomt meget at lære af COVID-19-pandemien, både i Norden og i resten af verden, og vi må stå sammen om at komme bedst muligt ud af denne globale krise, sagde den danske sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke efter det seneste digitale møde. 

Forskellige tilgange til at løse corona-krisen

At der er forskel på forskellige tilgange til at løse corona-krisen i de nordiske lande er ingen hemmelighed. Flere fagfolk peger på, at selvom de nordiske velfærdssystemer ligner hinanden, er der forskel på befolkningsstørrelser, geografi og demografi samt hvor i ”corona-udviklingen” landene befinder sig. Det er en del af forklaringen. En anden del er, at myndighederne i de nordiske landes strategiske udgangspunkt ikke starter helt samme sted. Fx var de finske myndigheder lige før påske i færd med at indføre nye nedlukningstiltag, mens den danske befolkning netop havde hørt deres statsministers første tanker om, at Danmark (måske) gradvist kunne åbnes op efter påske. Fælles for Finland og Danmark – samt Norge - er dog, at man her har været mere restriktive i sine tiltag end i Sverige, peger flere sundhedseksperter på.  
 

Sveriges sundhedsminister i digital dialog med ministerkollegaer i Norden.
Photographer
norden.org

Vi skal lære af denne situation 

NordForsk, som er en forskningsinstitution under Nordisk Ministerråd, ønsker at igangsætte tre forskningsinitiativer, som skal kaste hvert sit lys på covid-19-pandemien. To af initiativerne skal fokusere på blandt andet vacciner og behandlingsformer med udgangspunkt i klinisk forskning, mens det tredje initiativ skal have fokus på samfundssikkerhed, og hvordan de nordiske regeringer forholder sig til beredskab og krisehåndtering. NordForsks direktør Arne Flåøyen siger i denne forbindelse: 


- Hvert land har sin egen strategi og sine egne løsninger på covid-19. Fra en forskers ståsted kan det, vi nu observerer, sammenlignes med et gedigent eksperiment på, hvordan man forsøger at løse samme krise, men på forskellige måder. Ved at samarbejde om forskning kan vi lære af hinanden og klæde vores samfund bedre på til at håndtere kommende pandemier.
 

Digitale løsninger i fremtiden   

I 2017 igangsatte det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd projektet Sundhed på distancen hvor digitale løsninger for sundhedstiltag på distancen kortlægges i en ny rapport lavet af Nordisk Velfærdscenter Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten. En hovedpointe i rapporten formulerer direktør i Nordens Velfærdscenter Eva Franzén og områdeschef i Närsjukvården Södra Lappland Peter Berggren således i Dagens Samhälle: 


- Med hjælp fra teknik kan sundhedstiltag flytte ind i menneskers hjem og social omsorg kan ske fra distancen. En anden hovedpointe er at teknologien i høj grad allerede findes, så det er muligt at investere yderligere i digitale sundhedsløsninger – også til brug i eventuel kommende pandemier. I slutningen af 2020 lanceres rapporten ved en konference i København.