Nordisk Råd godkendte ny strategi for samarbejde om samfundssikkerhed

30.10.19 | Nyhed
Nordiska rådets president, Hans Wallmark och Nordiska rådets vice president, Gunilla Carlsson vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson

Nordisk Råds præsident Hans Wallmark og vicepræsident Gunilla Carlsson.

Det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed bør styrkes. Det er konklusionen i en ny strategi for samfundssikkerhed, som Nordisk Råd godkendte enstemmigt på sin session i Stockholm. Strategien indeholder en række konkrete forslag til, hvordan samarbejdet kan fordybes.

I strategien efterlyser Nordisk Råd blandt andet fælles nordiske øvelser og kurser i kriseberedskab, styrket samarbejde om freds- og konfliktløsning, styrket nordisk-baltisk samarbejde om cybersikkerhed samt et fordybet politisamarbejde.

Derudover ønsker rådet, at man vurderer behovet for en fælles nordisk flåde af brandslukningsfly.

– Jeg er meget tilfreds med, at Nordisk Råd har godkendt strategien med fuld opbakning. Det giver strategien tyngde og viser, at rådet mener, at disse spørgsmål er vigtige, siger Hans Wallmark, Nordisk Råd præsident i 2019.

Stor opbakning blandt borgerne

Nordisk Råd er også åbent for øget nordisk samarbejde på det udenrigspolitiske område. Strategien foreslår blandt andet, at man undersøger, hvordan Nordisk Ministerråd kan involveres i at ”støtte det nordiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde, herunder samarbejde om samfundssikkerhed og beredskab”.

I dag ligger udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik uden for Nordisk Ministerråds mandat. Det samme gælder samarbejde om beredskab, store ulykker og kriser.

Blandt indbyggerne i Norden er der stor opbakning til et samarbejde om forsvars- og sikkerhedspolitik. En undersøgelse foretaget i 2017 viste, at netop forsvars- og sikkerhedspolitik er det område, som de fleste i Norden ønsker, at landene skal samarbejde om.

– I betragtning af hvordan verden ser ud i dag, med stigende spændinger over en bred front, og ikke mindst i betragtning af den brede folkelige opbakning til et samarbejde om sikkerhed, er det på høje tid, at Nordisk Ministerråd, som er det primære organ for nordisk ministersamarbejde, får et tydeligt mandat på disse områder, siger Hans Wallmark.

Fælles trusler

Udgangspunktet for strategien er, at de nordiske lande står over for et antal fælles udfordringer, når det gælder samfundssikkerhed. Det kan blandt andet handle om cyberangreb, terrorangreb, ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer, pandemier, problemer med energiforsyning samt en række andre uforudsete hændelser.

Det er trusler, som kan ramme et nordisk land, men som også kan få konsekvenser, der rækker ud over det enkelte lands grænser. Der er stadig grænsehindringer mellem landene, som kan stå i vejen for et effektivt samarbejde.

– Nordisk Råd ønsker, at der skal findes et fælles kriseberedskab, som med kort varsel og uden grænsehindringer og tvivl om roller og ansvar kan stå til rådighed og bistå i forbindelse med større kriser, står der i strategien.

I strategien foreslås det også, at de nordiske regeringer udpeger en uafhængig kommission, som har mandat til at evaluere, hvordan det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed kan optimeres.

Nordisk Råd er det officielle samarbejdsorgan mellem parlamenterne i de nordiske lande, mens Nordisk Ministerråd er det officielle organ for samarbejde mellem regeringerne. Nordisk Råds opgave er at komme med forslag og anbefalinger til ministerrådet og regeringerne i de nordiske lande.