Nordiske ministre satser på sundhedsinnovation og cirkulær økonomi

27.06.19 | Nyhed
Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Fotograf
Matts Lindqvist
De nordiske erhvervsministre vil støtte ny innovation inden for sundhedssektoren ved at gøre det lettere for forskellige aktører inden for branchen at få adgang til sundhedsdata på tværs af landegrænserne i Norden. Ministrene vil også støtte overgangen til cirkulær økonomi inden for det nordiske erhvervsliv.

Dette er indholdet af to nye nordiske programmer, som blev søsat af erhvervsministrene på deres møde i Reykjavik den 27. juni. Programmerne er treårige og drives af Nordisk Ministerråds institution, Nordic Innovation, som satser 60 millioner norske kroner på hvert program.

Programmet Health, Demography and Quality of life skal gøre det lettere for nordiske forskere og virksomheder, som arbejder inden for sektoren, at få adgang til sundhedsdata. Tanken er, at det skal hjælpe offentlige og private aktører inden for sundhedssektoren med at udvikle nye innovationer, produkter og tjenester som svar på de udfordringer, som vores samfund står over for i fremtiden.

Hensigten er også at styrke mulighederne for nordisk eksport inden for sundhedssektoren og at skabe samarbejder på markeder, som har et stort potentiale for nordiske løsninger.

Ministrene understreger, at det er et ufravigeligt krav, at al håndtering af persondata skal foregå således, at tavshedspligten i forhold til personfølsomme oplysninger bevares.  

Målet er et bedre sundhedsvæsen for alle

– Det er en styrkeposition for de nordiske lande, at vi har en høj etik, når det gælder sundhedsdata, og det skal vi bygge videre på. Men det er også vigtigt, at Norden åbner op for en mere fleksibel adgang til sundhedsdata på tværs af grænserne. Det giver et bedre samarbejde og et bedre sundhedsvæsen for vores medborgere. Internationale aktører satser kraftigt på nye innovationer ved at indsamle sundhedsdata og adfærdsdata via kunstig intelligens. De nordiske lande har mulighed for at spille en vigtig rolle inden for udviklingen, siger Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er ordfører for de nordiske erhvervsministre i 2019.

Med programmet ønsker erhvervsministrene at fjerne hindringer for samarbejde på tværs af grænserne. De vil omdanne regionen til et centrum for innovative løsninger – en "nordisk sundhedsregion", som tilbyder det bedste miljø for sundhedsvirksomheder og opstartsvirksomheder. Desuden vil de arbejde for, at den nordiske sundhedssektor også i fremtiden skal være et forbillede for andre lande.

Stor satsning på cirkulær økonomi

Programmet Nordic Sustainable Business Transformation, som også fik opbakning af ministrene, har til formål at få nordiske virksomheder til at satse mere på bæredygtighed. Målet er at accelerere overgangen til bioøkonomi og cirkulær økonomi i Norden og at gøre regionen førende på området. Det skal blandt andet ske ved at stimulere virksomhederne til at implementere bæredygtige cirkulære modeller at støtte banebrydende teknologi.

Helt konkret vil Nordic Innovation gennemføre programmet ved at teste nye forretningsmodeller, opskalere teknologi og præsentere løsninger, som styrker de nordiske virksomheders tilpasningsevne.

– Begge programmer, som nu søsættes, bærer stærkt præg af digitalisering, bæredygtighed og kunstig intelligens. Det er områder, hvor Norden står stærkt, og som er højt prioriterede i det nordiske samarbejde. Men fremtidens udfordringer med klimaforandringer, et helt nyt arbejdsmarked og en udfordrende demografisk udvikling kræver, at vi hele tiden udvikler os og er åbne over for nye innovationer. Det gør vi bedst ved at samarbejde, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.

Erhvervsministrenes prioritering af bioøkonomi og cirkulær økonomi passer godt sammen med de nordiske statsministres erklæring om Norden som en CO2-neutral region og deres vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

Begge programmer bidrager til at leve op til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Da Danmark nyligt har haft valg til Folketinget, og da regeringsdannelsen skete den 27. juni, vil Danmark træffe beslutning i en senere skriftlig procedure.

Kontakt