Nordiske ministre satser på helseinnovasjoner og sirkulær økonomi

27.06.19 | Nyhet
Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Fotograf
Matts Lindqvist
De nordiske næringsministrene vil støtte nye innovasjoner i helsesektoren ved å legge til rette for at ulike aktører i bransjen skal få tilgang til helsedata fra hele Norden. Ministrene vil også støtte overgangen til sirkulær økonomi i det nordiske næringslivet.

Dette er innholdet i to nye nordiske programmer som næringsministrene lanserte på sitt møte i Reykjavík 27. juni. Programmene er treårige og drives av Nordisk ministerråds institusjon Nordic Innovation, som satser 60 millioner norske kroner på hvert program.

Programmet Health, Demography and Quality of life skal gjøre det lettere å få tilgang til helsedata for nordiske forskere og bedrifter som er virksomme i sektoren. Tanken er at dette skal hjelpe offentlige og private aktører i helsesektoren med å utvikle nye innovasjoner, produkter og tjenester som skal svare på utfordringene samfunnene våre vil stå overfor i framtida.

Hensikten er også å styrke mulighetene for nordisk eksport innen helsesektoren og å skape samarbeidsprosjekter på markeder med stort potensial for nordiske løsninger.

Ministrene understreker at det er et absolutt krav at all håndtering av persondata må foregå slik at personvernet opprettholdes og følsomme personopplysninger ikke blir delt.
 

Målet er bedre helsetjenester for alle.

– Det er en styrkeposisjon for de nordiske landene at vi har høy etikk når det gjelder helsedata, og det skal vi bygge videre på. Men det er viktig at også Norden åpner opp for smidigere tilgang til helsedata over grensene. Det gir økt samarbeid og bedre helsetjenester for innbyggerne våre. Internasjonale aktører satser stort på nye innovasjoner ved å samle inn helsedata og atferdsdata via kunstig intelligens. De nordiske landene har en mulighet til å spille en viktig rolle i utviklingen, sier Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er leder for de nordiske næringsministrene i 2019.

Med programmet vil næringsministrene fjerne hindre for samarbeid over grensene. De vil gjøre regionen til et nav for innovative løsninger, en “nordisk helseregion” som tilbyr det beste miljøet for helseforetak og oppstartsbedrifter. Dessuten vil de arbeide for at den nordiske helsesektoren i framtida skal kunne tjene som modell for andre land.

Storsatsing på sirkulær økonomi

Programmet Nordic Sustainable Business Transformation, som også fikk støtte av ministrene, skal få nordiske bedrifter til å satse mer på bærekraft. Målet er å få en raskere overgang til bio- og sirkulærøkonomi i Norden og å gjøreregionen ledende på området. Det skal blant annet skje ved å stimulere bedriftene til å implementere bærekraftige sirkulære forretningsmodeller og å støtte banebrytende teknologier.

Rent konkret vil Nordic Innovation gjennomføre programmet ved å teste nye forretningsmodeller, oppskalere teknologier og pilotereløsninger som styrker nordiske bedrifters tilpasningsevne.

– Begge programmene som nå er lansert, har sterke innslag av digitalisering, bærekraft og kunstig intelligens. Det er områder der Norden står sterkt, og som er høyt prioritert i det nordiske samarbeidet. Men framtidas utfordringer med klimaendringer, et helt nytt arbeidsmarked og en utfordrende demografisk utvikling krever at vi hele tida utvikler oss og er åpne for nye innovasjoner. Det gjør vi best ved å samarbeide, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Næringsministrenes prioritering av bio- og sirkulærøkonomi passer godt sammen med de nordiske statsministrenes erklæring om Norden som karbonnøytral region og deres visjon om at Norden skal være verdens mest integrerte region.

Begge programmene bidrar til å oppnå de globale verdensmålene for en bærekraftig framtid.

Ettersom Danmark nylig har hatt valg til Folketinget og den nye regjeringen ble dannet først 27. juli, vil Danmark fatte sitt vedtak i en senere skriftlig prosedyre.