Nordiska ministrar satsar på hälsoinnovationer och cirkulär ekonomi

27.06.19 | Nyhet
Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Photographer
Matts Lindqvist
De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill också stödja övergången till cirkulär ekonomi inom det nordiska näringslivet.

Det här är innehållet i två nya nordiska program som näringsministrarna sjösatte på sitt möte i Reykjavik den 27 juni. Programmen är treåriga och drivs av Nordiska ministerrådets institution Nordic Innovation, som satsar 60 miljoner norska kronor på vartdera programmet.

Programmet Health, Demography and Quality of life ska göra det lättare att få tillgång till hälsodata för nordiska forskare och företag som verkar inom sektorn. Tanken är att det ska hjälpa offentliga och privata aktörer inom hälsosektorn att ta fram nya innovationer, produkter och tjänster som ska svara på de utmaningar som våra samhällen står inför i framtiden.

Avsikten är också att stärka möjligheterna för nordisk export inom hälsosektorn och att skapa samarbeten på marknader med stor potential för nordiska lösningar.

Ministrarna betonar att det är ett absolut krav att all hantering av persondata måste ske så att sekretessen kring känsliga personuppgifter hålls intakt.
 

Målet är bättre hälsovård för alla

- Det är en styrkeposition för de nordiska länderna att vi har en hög etik när det gäller hälsodata och det ska vi bygga vidare på. Men det är viktigt att också Norden öppnar upp för smidigare tillgång till hälsodata över gränserna. Det ger ökat samarbete och bättre hälsovård för våra medborgare. Internationella aktörer satsar stort på nya innovationer genom att samla in hälsodata och beteendedata via artificiell intelligens. De nordiska länderna har en möjlighet att spela en viktig roll inom utvecklingen, säger Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2019.

Med programmet vill näringsministrarna undanröja hinder för samarbete över gränserna. De vill göra regionen till ett nav för innovativa lösningar, en ”nordisk hälsoregion”, som erbjuder den bästa miljön för hälsoföretag och uppstartsföretag. Dessutom vill de arbeta för att den nordiska hälsosektorn fortsättningsvis ska kunna stå som modell för andra länder.

Storsatsning på cirkulär ekonomi

Programmet Nordic Sustainable Business Transformation, som också fick stöd av ministrarna, syftar till att få nordiska företag att satsa mer på hållbarhet. Målet är att snabba upp övergången till bioekonomi och cirkulär ekonomi i Norden och att göra regionen ledande inom området. Det ska bland annat ske genom att stimulera företagen att implementera hållbara cirkulära modeller och att stödja banbrytande teknologier.

Rent konkret vill Nordic Innovation genomföra programmet genom att testa nya företagsmodeller, skala upp teknologier och presentera lösningar som stärker nordiska företags anpassningsförmåga.

- Bägge programmen som nu sjösattes har starka inslag av digitalisering, hållbarhet och artificiell intelligens. Det är områden där Norden står starkt och som är högprioriterade i det nordiska samarbetet. Men framtidens utmaningar med klimatförändring, en helt ny arbetsmarknad, och en utmanande demografisk utveckling kräver att vi hela tiden utvecklar oss och är öppna för nya innovationer. Det gör vi bäst genom att samarbeta, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Näringsministrarnas prioritering av bioekonomi och cirkulär ekonomi passar väl ihop med de nordiska statsministrarnas deklaration om Norden som koldioxidneutral region och deras vision att Norden ska vara världens mest integrerade region.

Bägge programmen bidrar till att uppnå de globala världsmålen för en hållbar framtid.

Eftersom Danmark nyligen har haft val till Folketinget och den nya regeringen utsågs först den 27 juni kommer Danmark att fatta sitt beslut i en senare skriftlig procedur.

Contact information